Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Informácie o začiatku výučby v akademickom roku 2022/23

Milí doktorandi,

výučba anglického jazyka pre PhD. štúdium sa začne v týždni od 9. októbra 2023 ONLINE v systéme Moodle a MS Teams. 

MS Teams: Prosíme, aby ste si pomocou vašej UNIBA adresy nainštalovali do počítačov MS TEAMS, cez ktorý prebehne prvé stretnutie.

Moodle: Prácu s touto platformou vám ozrejmia vyučujúce na prvej online hodine. 

Návod, ako sa prihlásiť do vašej emailovej adresy, ktorá pozostáva z vášho priezviska a čísla (napr. novak28uniba.sk), nájdete na stránke www.moja.uniba.sk. Následne kliknete na odkaz univerzitný e-mail OFFICE 365 a môžete sa prihlásiť do mailu. Heslo je rovnaké ako pri prihlásení do AISu.

Ako študenti univerzity máte aj právo nainštalovať si do vašich počítačov zdarma balík OFFICE 365.

Informácie a návody o online výučbe sú na stránke  https://uniba.sk/elearning/. Tam nájdete postup na inštálaciu MS TEAMS, aj ako sa prihlásiť do Moodle.

Tešíme sa na prvé stretnutia. Bližšie informácie obdržíte aj od svojich vyučujúcich (viď sekcia Rozdelenie PhD študentov) na svoj UNIBA mail, v prípade problémov ich prosím kontaktujte (viď sekcia Kontakty na vyučujúcich).

Rozdelenie PhD. študentov do skupín na výučbu anglického jazyka podľa dosiahnutých výsledkov v teste

Kontakty na vyučujúcich

Mgr. Katarína Hromadová, PhD. (katarina.hromadovafmed.uniba.sk

Mgr. Ing. Erika Jurišová, PhD.(erika.jurisovafmed.uniba.sk

Mgr. Linda Vasiľová, PhD. (linda.vasilovafmed.uniba.sk)

Skupina doktorandov bez povinnej výučby sa dohodne s vyučujúcou Ing. Jankou Bábelovou, PhD. (janka.babelovafmed.uniba.sk) na skúške, ktorú môžu doktorandi absolvovať v skúškovom období najlepšie hneď v zimnom alebo letnom semestri príslušného akademického roku.

Sylaby - anglický jazyk pre doktorandov

Vstupný test z anglického jazyka a organizácia kurzu

Vstupný test z anglického jazyka pre PhD štúdium

Písomný vstupný test obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Jazykovú prípravu z anglického jazyka absolvujú uchádzači o doktorandské štúdium v rámci samoštúdia (súkromné štúdium, jazyková škola, kurzy, pobyt v zahraničí) tak, aby splnili minimálne úroveň B1 (stredne pokročilá) hodnotenia jazykových zručností podľa tzv. Spoločného európskeho referenčného rámca.