Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Medzinárodná vedecká konferencia: KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII

Pri príležitosti 20. výročia UNIcert®LUCE a 70. výročia jazykovej výučby na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa v dňoch dňa 5. – 6. októbra 2023 uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia s názvom KVALITA JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V EURÓPE VIII. Konferencia, ktorú organizačne zabezpečil Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, sa konala pod záštitou profesora MUDr. Juraja Payera, PhD., MPH, dekana LF UK. Konferenciu slávnostným príhovorom otvorila prodekanka LF UK profesorka MUDr. Alexandra Bražinová, PhD., MPH, a v mene dekana odovzdala prednostovi Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov PhDr. Tomášovi Hamarovi, PhD., pamätnú medailu pri príležitosti 70. výročia jazykovej výučby na LF UK a diplom za preklad aktuálnej verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-11) do slovenčiny a do latinčiny, ktorý vytvorili pracovníci Ústavu lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK. 

Cieľom konferencie bolo vytvoriť platformu na výmenu teoretických vedomostí a praktických skúseností týkajúcich sa jazykového vzdelávania na vysokých školách v súlade s jazykovou politikou Európskej únie. Konferenciu z tohto hľadiska považujeme za veľmi úspešnú a tešíme sa na ďalšie projekty a spolupráce v tejto oblasti.