Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

CERTIFIKÁTY PRE ZAMESTNANCOV

Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov LF UK má v kompetencii overovať jazykové znalosti pedagógov, ktorí majú záujem vyučovať na LF UK v anglických študijných programoch.

Po úspešnom absolvovaní písomného testu sa uchádzačovi vystaví certifikát oprávňujúci vyučovať v anglickom jazyku a vykazovať si túto pracovnú činnosť.

Certifikát sa automaticky (bez testu) vystaví v prípade, že sa uchádzač preukáže certifikátom so zameraním na medicínsku angličtinu (napríklad ANGLICKÝ JAZYK PRE LEKÁRSKE VEDY – UNIcert® III).

Pre viac informácií sa obráťte na Melinda VASIĽOVÁ .