Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

PUBLIKÁCIE ÚSTAVU

2024

Slovenský jazyk 2
Slovenský jazyk 5

2023

Slovenský jazyk 1
Slovenský jazyk 4
Humanista Ondrej Rochotský - Život a dielo

2022

Slovenčina pre študentov medicíny 2022

2021

Anglický jazyk pre študentov všeobecného lekárstva
Nová slovenčina ako liek pre študentov medicíny
Slovenčina ako cvičenie

2020

Angličtina pre študentov medicíny (počúvanie s porozumením)
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny

2019

Zborník ÚCJ LF UK
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny
Latinská klinická terminológia pre zubné lekárstvo - zahraniční študenti
Latinská klinická terminológia pre zubné lekárstvo

2018

Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny,
Slovenčina pre zahraničných študentov medicíny
Angličtina pre zubné lekárstvo
Angličtina pre zubné lekárstvo
Sociálne a humanitné vedy - bibliografický výber

2009 - 2017

Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Dimenzie jazykového vzdelávania v nefilologických odboroch
Angličtina pre študentov všeobecného lekárstva
Nemčina pre študentov medicíny
Choroby postrach ľudstva - preklad publikácie
Anglická gramatika pre študentov medicíny