Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Vstupný test z jazyka

Vstupný test z anglického jazyka pre doktorandské štúdium obsahuje cvičenia zamerané na gramatickú a lexikologickú stránku odbornej lekárskej angličtiny, ktorá však nie je špecificky zameraná na konkrétny odbor v medicíne.

Ukážkový vstupný test z anglického jazyka