Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Klinická imunológia

Sylaby prednášok

Sylaby prednášok z klinickej imunológie, Zimný semester šk. r. 2017/2018, 4. - 5. ročník

 

1.) 5.10.2017. Autoimunita.

MUDr. J. Javor, PhD.

Imunitná tolerancia. Patogenetické mechanizmy autoimunitných procesov. Genetická a hormónová predispozícia k rozvoju autoimunitných procesov.  Diagnostické možnosti a imunoterapia. Autozápalové choroby.

 

2.) 12.10.2017. Autoimunitné choroby - I.

prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunopatogenéza a imunoterapia vybraných autoimunitných chorôb (DM-1A, m. Crohn, ulcerózna kolitída, celiakia).

 

3.) 19.10.2017. Autoimunitné choroby - II.

MUDr. J. Javor, PhD.

Imunopatogenéza niektorých vybraných autoimunitných chorôb (myastenia gravis, sclerosis multiplex, psoriasis vulgaris, reumatoidná artritída).

 

4.) 26.10.2017. Hypersenzitívne reakcie - I. typ. Alergie.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Hypersenzitívne reakcie – definícia a rozdelenie. Imunopatogenetické mechanizmy rozvoja alergických reakcií. Atopia, anafylaxia. Anafylaktický šok, pseudoalergické reakcie, terapia. Diagnostika, terapia a prevencia alergií.

 

5.) 2.11.2017. Hypersenzitívne reakcie - II. - V. typ.

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc

II. –V. typ hypersenzitívnych reakcií. Imunopatogenetické mechanizmy a klinické prejavy. Sérová choroba, sérový šok.

 

6.) 9.11.2017. Zápal. Sepsa.

doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Systémový zápal, MODS a septický šok. Laboratórna diagnostika systémového zápalu – prokalcitonín, neopterín, HMGB1, molekula TREM-1. Diferenciálna diagnóza systémového  zápalu. 

 

7.) 16.11.2017. Transplantácia tkanív a orgánov.

doc. Mgr. I. Shawkatová, PhD.

Nomenklatúra transplantácií, transplantačné reakcie HvG, GvH. Výnimky z rejekcií. Transplantácia obličiek, kostnej drene a iných orgánov.

 

8.) 23.11.2017. Imunodeficientné stavy. AIDS.

Doc. MUDr. M. Bucová, CSc.

Všeobecné prejavy, výskyt, delenie. AIDS. Štruktúra HIV. Bunkové dôsledky napadnutia imunitného systému. Imunologická diagnostika AIDS. Súčasný prístup k terapii. Vrodené poruchy prirodzenej imunity. Poruchy adaptívnej protilátkovej imunity, bunkovej imunity a kombinované imunodeficiencie.

 

9.) 30.11.2017. Manipulácia imunitných mechanizmov I.

Prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Imunoprevencia, imunoprofylaxia. Imunostimulácia a imunosupresia.Typy vakcín a očkovací kalendár na Slovensku.

 

10.) 7.12.2017. Manipulácia imunitných mechanizmov II.

Prof. MUDr. M. Buc, DrSc.

Intravenózne imunoglobulíny. Monoklonové protilátky a cytokíny v terapii. Biologická liečba. Génová terapia. Terapia peptidmi. Fúzne proteíny a malé molekuly.

 

11.) 14.12.2017. Nádory a imunitný systém.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

Etiológia. Translokácie v malígnom procese. Príčina úniku malígnych buniek z dosahu efektorových funkcií imunitného systému. Metastatický proces. Imunodiagnostika a imunoterapia.

 

12.) 21.12.2017. Imunológia tehotenstva. Fetomaternálne vzťahy.

doc. RNDr. V. Ďurmanová, PhD.

Imunologický paradox v gravidite. Tolerancia plodu. Úloha imunitného systému matky v tolerancii plodu. Úloha HLA-G. Vývoj imunity plodu a novorodenca.

 

 

 

Prednášky a semináre sa konajú v knižnici Imunologického ústavu vo štvrtok od 13:30 do 15:20.

 

doc. MUDr. Mária Bucová, CSc.

prednostka ústavu

Študijná literatúra

Povinná literatúra

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Veda 2012, 832 s.

Buc M: Základná a klinická imunológia. Bratislava: Univerzita Komenského 2009, 597 s.

Buc M: Autoimunita a autoimunitné choroby. Bratislava: Veda 2005, 492 s.

Kolektív autorov: Vyšetrovacie metódy v imunológii. Bratislava: Univerzita Komenského 2011, 190 s.

 

Odporúčaná literatúra

Ferenčík M, Rovenský J, Maťha V, Jensen-Jarolim E: Imunológia a alergológia v základných heslách a termínoch. Bratislava: SAP 2006, 425 s.

Hořejší V, Bartúňková J: Základy imunologie. 4. Praha: Triton 2009, 316 s.

Bartúňková J, Paulík M: Vyšetřovací metody v imunologii. Praha: Avicenum 2005, 176 s.

Abbas AK, Lichtman, AH, Pillai S: Cellular and molecular immunology. 6th ed. New York: WB Saunders Comp. 2007, 566 s