Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Konferencia ŠVOČ

Aktuálna konferencia študentskej vedeckej odbornej činnosti

60. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XVII. vedecká konferencia doktorandov LF UK