Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zborníky vedeckých prác

Zborníky 2017 -

Zborník, Editori: Adriana Furdová, Róbert Lipták, Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-223-4304-6, (C)2017
Zborník, Editori: Adriana Furdová, Róbert Lipták, Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-223-4513-2, (C)2018
Zborník, Editori: Victor Ibara, Viktor Šabík, Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-223-4712-9, (C)2019
Zborník, Editor: Pavol Janega, Recenzovaný zborník, (C)2020
Zborník, Editor: Pavol Janega, (C)2021
Zborník, Editor: Andrea Janegová, Recenzovaný zborník, ISBN: 978-80-223-5563-6, (C)2023

Zborníky 2011-2016

50. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a VI.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, ISBN 978-80-223-3088-6, (C)2011
51. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a VII.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, ISBN 978-80-223-3286-6, (C)2012
52. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a VIII.vedecká konferencia doktorandov, Editor: Gubo G., Zborník prác, ISBN 978-80-223-3467-9, (C)2013
Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Editor: Čierna Z., Recenzovaný vedecký zborník, ISBN 978-80-223-3648-2, (C)2014
Zborník vedeckých prác študentov a doktorandov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Editor: Lukáč Š., Kolčák P., Recenzovaný vedecký zborník, ISBN 978-80-223-3848-6, (C)2015
Zborník vedeckých prác, Editor: Lukáč Š., Kolčák P., Recenzovaný vedecký zborník, ISBN 978-80-223-4083-0, (C)2016

Zborníky 2006-2010

45. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a I.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, ISBN 80-89104-89-4, (C)2006
46. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a II.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, (C)2007
47. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a III.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, (C)2008
48. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a IV.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, ISBN 80-89104-89-4, (C)2009
Vedecká konferencia študentov lekárskych fakúlt Českej a Slovenskej republiky, Zborník prác, ISBN 978-80-223-2744-2, (C)2009
49. fakultná konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a V.vedecká konferencia doktorandov, Zborník prác, ISBN 978-80-223-2897-5, (C)2010