Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

ŠVOČ team

ŠVOČ team

Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti a Konferencia doktorandov LF UK  sú každoročne organizované ŠVOČ teamom LF UK. Tím je tvorený študentami, ktorí zdieľajú nadšenie pre vedu, inovácie a pokroky v medicíne, taktiež sa každoročne zúčastňujú zahraničných konferencií a prinášajú domov nápady, ktorými neustále zlepšujú úroveň organizácie celej konferencie.
 
Hlavnými úlohami členov ŠVOČ teamu sú:

  • pomoc pri organizovaní konferencie,
  • príprava plagátov, zborníka, propagačných materiálov,
  • šírenie informácií medzi študentmi,
  • príprava seminárov pre študentov so záujmom o ŠVOČ,
  • poskytovanie informácií o ŠVOČ,
  • zháňanie sponzorov na konferenciu,
  • a iné aktivity.

 
Za aktívnu účasť v tíme ŠVOČ LFUK získava jeho člen nárok na body na Erasmus+ program a body na letné stáže BSM.
Ak ťa naše aktivity oslovili, prípadne máš nápad, ako šíriť vedu, zlepšovať ŠVOČ na LFUK, či len sa niečo nové naučiť, si v našom tíme vítaný.
 
Kontakt: svoc.lfukgmail.com

Fb: ŠVOČ A VEDA NA LF UK