Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Formuláre

Formuláre

Žiadosti sa prekladajú na doleuvedených tlačivách !!!!!

Žiadosť prosíme poslať poštou, resp. odovzdať v podateľni LF UK. 

 

Žiadosť (v žiadosti musí byť súhlas školiteľa, v dennej forme aj súhlas prednostu pracoviska)

Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce (žiadosť podáva školiteľ doktoranda)

Žiadosť o zmenu (napr. osobných údajov, adresy a pod.)

Žiadosť o tvorivé voľno - Pre doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na prípravu publikácie. Po ukončení čerpania tvorivého voľna je potrebné predložiť rukopis publikácie.

Žiadosť doktoranda o zahraničnú pracovnú cestu


Ročné hodnotenie študenta v študijnom programe doktorandského štúdia - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2007/2008

Ročné hodnotenie študenta v študijnom programe doktorandského štúdia - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad. r. 2011/2012

Ročné hodnotenie študenta v študijnom programe doktorandského štúdia - pre doktorandov, ktorí nastúpili od akad.r. 2016/2017

Žiadosť o vydanie študentského preukazu