Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zubné lekárstvo

Dôležité informácie o zimnom semestri

Na základe rozhodnutia vedenia LFUK zo dňa 26.8.2021 sa výučba  bude realizovať nasledovne:

- prednášky budú dištančne

- praktická výučba (cvičenia, semináre, stáže)  budú prezenčne. Je nutné dodržať maximálne zaplnenie miestnosti do 50 % kapacity a prítomnosť  max. 50 osôb

- na základe súhlasu rektora UK s výnimkou vyjadreného na online zasadnutí Krízového štábu UK je možné teoretický úvod k praktickej výučbe realizovať online, záznam úvodu musí byť k dispozícii pre študentov minimálne jeden deň vopred

 

Pravidlá prezenčnej výučby:

https://www.fmed.uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-12/article/prakticka-vyucba-na-ustavoch-a-klinikach-lf-uk-pravidla/

Zimný semester 2021/2022

Výuka kurzu v zimnom semestri 2021/2022 sa začína 13. septembra 2021


1. Podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2:

- Úspešne ukončená skúška z prerekvizít: anatómia a histológia.

- Udelený kredit z kurzu patologická anatómia 1 v letnom semestri
- Účasť na všetkých histopatologických cvičeniach. Napísanie 2 kontrolných testov nad 60 bodov.
- Účasť na všetkých pitevných cvičeniach. 

Test, ktorý je súčasťou záverečnej skúšky, je potrebné napísať na minimálne 75 bodov.

Študent ktorý nesplnil podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 v zimnom semestri predchádzajúceho roku a prenáša si predmet do nasledujúceho roku, je povinný absolvovať celú výučbu príslušného kurzu.

2. Podmienky na účasť na skúške z kurzu patologická anatómia 2 musia byť splnené do 11.2.2022. V prípade, ak študent nesplní do tohto dátumu podmienky na účasť na skúške, nemôže absolvovať skúšku z patologickej anatómie.


3. Nahrádzanie cvičení

V zimnom semestri 2021/2022 nie je možné nahrádzať si pitevné a histopatologické cvičenia s inými skupinami, resp. byť umiestnený do inej skupiny. O možnosti nahrádzania si cvičení budete v priebehu semestra informovaní.

4. Kontrolné testy počas zimného semestra (povinné):

Test 1    21.10.2021 18:50-19:20
obsah testu: témy 1-4.týždňa
(Patológia močového a endokrinného systému. Patológia pohlavného systému a kože.)

Test 2    18.11.2021 18:50-19:20
obsah testu: témy 5-10.týždňa
(Patológia zubov. Patológia slinnej žľazy. Patológia orofaciálnej oblasti.)

5. Náhradné testy:

Študent, ktorý nesplnil podmienku úspešného napísania testov počas semestra, bude mať k dispozícii dva opravné termíny na napísanie testov. Termíny budú zverejnené v priebehu semestra.

Náhradný test A:

Odporúčaná študijná literatúra

Harsh Mohan. Patológia. Balneotherma. 2011.

Rozvrh praktických cvičení pre zimný semester 2021/2022

 

 

 

7,30 – 10,20

10,30 – 13,20

14,30 – 17,20

Pondelok

Nepárny

H

 

 

ZL 1,2: Mrázová, Janega

P

 

 

ZL 3.4: Krivošíková, Mosná

Párny

H

 

 

ZL 3,4: Mrázová, Horák

P

 

 

ZL 1,2: Janega, Mosná

Program histopatologických cvičení na zimný semester 2021/2022

1-2. Patológia močového a endokrinného systému.
Arteriosklerotická nefroskleróza (L.IV.1); Glomerulonefritída – postinfekčná (L.IV.3); Tubulointersticiálna nefritída (L.IV.4); Svetlobunkový Ca obličky - Grawitzov tumor (L.IV.5); Embryonálny nefroblastóm - Wilmsov tumor (L.VI.1); Diabetická nefropatia (L.IV.2); Hashimotova thyreoiditída (L.VII.2); M.Graves-Basedow (L.VII.3); Feochromocytóm ( 193); Neuroendokrinný tumor – karcinoid (L.VII.4)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.

3-4. Patológia pohlavného systému a kože
Test I ( Patológia močového a endokrinného systému. Patológia pohlavného systému a kože)
Benígna hyperplázia prostaty (Z.II.8); Seminóm testis (L.V.2); Dysplázia cervixu (L.V.4); Fibroadenóm prsníka (L.V.7); Duktálny karcinóm prsníka (L.V.8); Verruca vulgaris (197); Molluscum contagiosum (142); Seboroická keratóza  (178); Pigmentový névus (L.VII.6); Malígny melanóm (L.VII.5)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.

SYSTÉMOVÁ PATOLÓGIA OROFACIÁLNEJ OBLASTI

5-6. Patológia zubov
Hnisavá pulpitída (314); Apikálny granulóm (191); Radikulárna cysta (313); Folikulárna cysta (329); Retencia zubu (143); Ameloblastóm (71); Odontóm (241)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD. 
Študijný materiál: pdf.

7-8. Patológia slinnej žľazy
Sialoadenitis chronica (259); Sjogrenov syndróm (315); Sialolithiasis (316); Retenčná cysta slinnej žľazy (309); Pleomorfný adenóm slinnej žľazy (L.III.1); Adenolymfóm slinnej žľazy (194); Mukoepidermoidný karcinóm (325); Adenoidno cystický karcinóm (324); Tonsilitis chronica (274); Aktinomykóza tonzily (Z.IV.9)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf. 
 
9-10. Patológia orofaciálnej oblasti
Test II  (Patológia zubov, Patológia slinnej žľazy, Patológia orofaciálnej oblasti)
Morbus Fordyce (269); Amyloidóza (Z.II.2); Lymfoepiteliálna cysta (321), Fibróm dutiny ústnej (20); Pyogénny granulóm labia oris (319); Epulis gigantocellularis (138); Chronická hyperplastická gingivitída (243); Granuloma fissuratum (280); Leukoplakia dutiny ústnej (271); Spinocelulárny karcinóm pery/ jazyka (272); Kapilárny hemangióm (Z.VI.4); Kavernózny hemangióm (320)
Zodpovední: MUDr. A.Janegová, PhD., MUDr. P. Janega, PhD.
Študijný materiál: pdf.


11-12.     Konzultačná hodina
Klinicko-patologická konferencia

Program prednášok z patologickej anatómie na zimný semester 2021/2022

DátumTéma                                                      PrednášajúciČas                      
16.9.2021

Patológia temporomandibulárneho kĺbu. Patológia pohybového systému  

Pal16.30-19.20
23.9.2021

Nádory obličiek a moč. mechúra. Ochorenia obličiek, močovopohlavný systém

Ba16.30-19.20
30.9.2021Patológia endokrinného systému Pal16.30-19.20
7.10.2021Ochorenia krčka maternice, endometria a vaječníkov, gestačná trofoblastová chorobaDa16.30-19.20
14.10.2021Patologické procesy kože. Nádory a ochorenia CNS a PNS Ba 16.30-19.20
Systémová patológia orofaciálnej oblasti
21.10.2021Ochorenia slinných žliaz. Ochorenia sliznice ústnej dutiny, jazyka a pierBa16.30-19.20
28.10.2021Ochorenia paro a periodontu. Prejavy systémových ochorení v ústnej dutine   Jan16.30-19.20
4.11.2021Ochorenia zubov a zubnej pulpy. Ochorenia gingívy. Prínosové dutiny, vnútorné a stredné ucho Jan16.30-19.20
11.11.2021Nádory orofaciálnej oblasti Čie 16.30-19.20
18.11.2021Hemopoetický systém. Difúzny neuroendokrinný systém Ba 16.30-19.20
25.11.2021CytológiaČie16.30-19.20

 

Prednášky budú prebiehať online formou. Jednotlivé prednášky budú postupne zverejňované v MS Teams.
Študijný materiál je k dispozícii online v prostredí Microsoft Teams.

 

Vysvetlivky:

Da - Prof. MUDr. Ľ. Danihel, PhD.

Ba - Prof. MUDr. P. Babál, CSc.

Jan - MUDr. P. Janega, PhD.

Pal - MUDr. M. Palkovič, PhD.

Čie - Doc. MUDr. Z. Čierna, PhD.

Program pitevných cvičení na zimný a letný semester

Letný semester:

1.-2. Smrť a posmrtné zmeny. Základy makroskopického opisu pitvaných tkanív a orgánov

3.-4. Vonkajšia obhliadka a vnútorná obhliadka (všeobecne). Protokol k patologickej pitve. Zoradenie diagnóz.

5.-6. Pitva mozgu a miechy. Makroreakcie

7.-8. Pitva krčných a hrudníkových orgánov

9.-10. Pitva pečeňového a urogenitálneho komplexu

11.-12. Pitva detskej mŕtvoly. Pitva kostí.

 

Zimný semester:

 

1.-2. Makroskopické nálezy pri ochoreniach mozgu a miechy

3.-4. Makroskopické nálezy pri ochoreniach krčných a hrudníkových orgánov

5.-6. Makroskopické nálezy pri ochoreniach pečeňového komplexu

7.-8. Makroskopické nálezy pri ochoreniach uropoetického komplexu

9.-10. Zhrnutie poznatkov. Pitevný pohovor (prvá časť ústnej skúšky z patologickej anatómie)

 

 

Otázky na priebežné testy počas aktuálneho semestra a otázky na test k záverečnej skúške

00Bunka

1. K príčinám poškodenia buniek patrí; 2. Apoptóza; 3. Nekróza; 4. Jadrový chromatín; 5. Pyknóza je; 6. K endoplazmatickému retikulu (ER) patrí(a); 7. K lyzozómom patria; 8. Ribozómy; 9. Mitochondrie; 10. Bunková membrána obsahuje; 11. Hydropická zmena (dystrofia); 12. Hyalínová zmena (dystrofia); 13. Hlienová zmena (dystrofia); 14. Steatóza; 15. Steatóza môže byť spôsobená; 16. Lipomatóza; 17. Amyloidóza; 18. Sekundárna amyloidóza; 19. Primárna amyloidóza; 20. Medzi lyzozomálne choroby patria; 21. K endogénnym pigmentom patrí; 22. K exogénnym pigmentom patrí; 23. Scorbut je; 24. Medzi obrovské mnohojadrové bunky patria napríklad;

 

01Zapal

1. Ktoré prejavy charakterizujú zápal:; 2. Čo patrí medzi hlavné zložky zápalu:; 3. Medzi hlboké /interstíciové/ zápaly patrí:; 4. Fibrinózny zápal na slizniciach sa vyskytuje ako:; 5. Na seróznych membránach NEPOZORUJEME zápal:; 6. Alteratívny zápal je charakterizovaný najmä:; 7. Typickou bunkou v tbc ložisku je:; 8. Kazeózna nekróza je typická pre:; 9. Zápal:; 10. Aká tekutina sa hromadí v tkanive pri zápale:; 11. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho bakteriálneho zápalu:; 12. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste chronického zápalu:; 13. Aké typy exudátu poznáte:; 14. Serózny zápal:; 15. Ktoré bunky sa typicky vyskytujú v mieste akútneho vírusového zápalu:; 16. Exudát pri fibrínovom zápale obsahuje veľa:; 17. Z čoho je zložená pseudomembrána (pablana):; 18. Pseudomembranózny typ zápalu je typický pre:; 19. Fibrinózny zápal:; 20. Hnisavý zápal:; 21. Abces mozgu:; 22. Aktinomykóza:; 23. Čo sú typické súčasti granulómu pri granulomatóznom zápale:; 24. Typickou súčasťou granulómu pri tuberkulóze je:; 25. Granulóm pri sarkoidóze:; 26. Pri infekcii pľúc vírusom chripky s bakteriálnou superinfekciou v alveoloch nájdeme:; 27. Pre akú skupinu ľudí je typická enterobióza:; 28. Aké zmeny pozorujeme v cievach pri zápale:; 29. Pri akých stavoch sa typicky vyskytuje eozinofília:; 30. Proliferatívny zápal:;

 

02PoruchyObehu

1. K morfologickým zmenám na srdci pri systémovej alebo pľúcnej hypertenzii patria; 2. K prejavom zlyhávania pravej komory srdca patrí:; 3. Muškátová pečeň je prejavom:; 4. Chronická venostáza orgánov dutiny brušnej je prejavom:; 5. Patogenéza vzniku trombózy zahŕňa; 6. Paradoxná embolizácia je:; 7. Hnedá indurácia pľúc:; 8. Cor pulmonale chronicum je komplikáciou:; 9. Edém pľúc je prejavom:; 10. Embolizácia ; 11. Embólia do a.pulmonalis:; 12. Hypoproteinemický edém (s poklesom onkotického tlaku) vzniká typicky pri:; 13. Tromby tepien:; 14. Tromby žíl:; 15. Cor pulmonale acutum:; 16. V patogenéze edému sa uplatňuje:; 17. Transsudát sa odlišuje od exsudátu tým, že:; 18. Edém pľúc vzniká pri:; 19. Aktívna hyperémia je výsledkom;

 

03RegProgZmeny

1. Medzi adaptácie patrí; 2. Hyperplázia je:; 3. Atrofia je:; 4. Metaplázia je:; 5. Aké typy nekrózy poznáme:; 6. Nekróza je:; 7. Hemoragický infarkt pľúc:; 8. Čo je encefalomalácia?; 9. Akútny infarkt myokardu:; 10. Čo je apoptóza; 11. Koagulačná nekróza je typická v:; 12. Anemický infarkt obličky:; 13. Koncentrická hypertrofia ľavej komory srdca:; 14. Pri vzniku atrofií sa môže uplatniť:; 15. Príčiny nekrózy sú:; 16. Medzi fyzikálne posmrtné zmeny patrí:; 17. Ako vzniká verdohemoglobín vyvolávajúci pseudomelanózu?:; 18. Posmrtná stuhnutosť sa najčastejšie objavuje :; 19. Dysplázia:; 20. Ktoré bunky neregenerujú:; 21. Granulačné tkanivo NEobsahuje:; 22. Proces reparácie:; 23. Medzi posmrtné zmeny NEPATRÍ:; 24. Trombus:; 25. Kostné zlomeniny sa hoja:; 26. Hypertrofia je:; 27. Ktoré tkanivá sa hoja reparáciou:; 28. Dysplázia je často sprevádzaná;

 

04OnkologiaEpitelVseobecne

1. Medzi nepravé nádory patrí:; 2. Medzi epitelové nádory patrí:; 3. Grading nádoru vyjadruje:; 4. Medzi malígne nádory z krycieho epitelu patrí:; 5. Malígny nádor je charakterizovaný:; 6. Anapláziu buniek charakterizuje:; 7. K cestám metastázovania patrí:; 8. Vzťah malígneho nádoru a vírusu je u človeka známy u:; 9. Medzi epitelové nádory kože patrí:; 10. Ulcus rodens je komplikáciou:; 11. Medzi karcinómy z dlaždicového epitelu patrí:; 12. Medzi benígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 13. Medzi malígne nádory zo žľazového epitelu patrí:; 14. Bazocelulárny karcinóm vychádza z:; 15. Pleomorfný adenóm sa vyskytuje najmä:; 16. Najčastejší zhubný nádor hrubého čreva je:; 17. Epidermoidný karcinóm sa typicky vyskytuje:; 18. Rohovatenie (tvorba rohovinových perál) v epidermoidnom karcinóme je charakteristické pre:; 19. Papilokarcinóm z prechodného epitelu je charakteristický pre:; 20. Pri klasifikácii  na základe histogenézy, rodeľujeme nádory podľa:;

 

05OnkologiaMezenchymSoftTissue

1. Medzi nádory z mäkkých tkanív patria; 2. Medzi bunky mezenchýmu NEPATRIA:; 3. Malígne nádory z mezenchýmu sú; 4. Nádory mäkkých tkanív s intermediárnym typom malignity; 5. Nádory z periférneho nervového systému; 6. Pre stanovenie gradingu nádorov mäkkých tkanív je dôležité posúdenie; 7. Vo vláknitom väzive sa vyskytujú; 8. Typický histologický nález vo fibrosarkóme je prítomnosť; 9. Fibróm; 10. Dezmoid; 11. Medzi nádory z tukového tkaniva patrí:; 12. Hibernóm je benígny tumor; 13. Benígny nádor zo svalového tkaniva označujeme:; 14. Malígny tumor zo synovie je:; 15. Medzi benígne nádory z kostného tkaniva patrí:; 16. Chondrosarkóm je:; 17. Kapilárny hemangióm je:;

 

06Kardio

1. K prejavom ľavostranného srdcového zlyhania patrí; 2. K prejavom pravostranného srdcového zlyhania patrí; 3. Hypertrofiu pravej komory srdca charakterizuje; 4. Do Fallotovej tetralógie patrí; 5. Medzi acyanotické (neskorocyanotické) chyby srdca patrí; 6. Medzi cyanotické chyby srdca patrí; 7. Koarktácia aorty; 8. Klinické prejavy aterosklerózy sa objavujú v štádiu; 9. Infakrt myokardu sa makroskopicky prejaví cyanotickými škvrnitými venostatickými ložiskami. Je starý približne; 10. Infarkt myokardu sa makroskopicky prejaví ílovitožltým stredom s hyperemickým lemom. Je starý približne; 11. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikol pred 24 hodinami; 12. Mikroskopicky charakterizuje infarkt myokardu ktorý vznikom pred 4-6 týždňami; 13. Jazva po infarkte myokardu  sa vytvorí; 14. Pri akútnom infarkte myokardu dochádza k bohatej infiltrácii nekrotického ložiska granulocytmi; 15. Chronická ischemická choroba srdca sa histologicky prejaví; 16. Arteriolosklerotická nefroskleróza je komplikáciou; 17. Chronické cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 18. Akútne cor pulmonale môže vznikať v dôsledku; 19. Reumatická choroba srdca; 20. Reumatickú horúčku môže sprevádzať; 21. Medzi infekčné endokarditídy patrí; 22. Medzi neinfekčné endokarditídy patrí; 23. Atypická verukózna endokarditída; 24. Akútna bakteriálna endokarditída sa môže prejaviť; 25. Subakútna bakteriálna endokarditída sa prejavuje; 26. Medzi komplikácie bakteriálnej endokarditídy môže patriť; 27. Vírusové myokarditídy bývajú vyvolané; 28. Medzi primárne kardiomyopatie patrí; 29. Medzi sekundárne kardiomyopatie patrí; 30. Hypertrofickú kardiomyopatiu charakterizuje; 31. Hemoperikard je; 32. Tamponáda srdca môže vznikať pri;

 

07Cievy

1. Artérioloskleróza; 2. V dôsledku náhlej hypertenzie nachádzame v stene malých artérií; 3. Médiokalcifikujúca skleróza; 4. Medzi etiologické faktory aterosklerózy patrí; 5. V procese tvorby aterosklerotického plátu dochádza k; 6. Aterómové pláty môže komplikovať vznik; 7. Kalcifikácie pri ateroskleróze sa typicky vyskytujú v; 8. Kalcifikácie pri Mönckebergerovej arterioscleróze sa typicky vyskytujú v; 9. Medzi infekčné arteritídy patrí; 10. Medzi neinfekčné arteritídy patrí; 11. Syfilitická arteritída; 12. Polyarteritis nodosa; 13. Mikroskopická polyarteritída (hypersenzitívna vaskulitída) zahrňuje; 14. Pacientka stará 75 rokov s bolesťami hlavy a vznikajúcou slepotou, diagnostikovaná vaskulitída postihujúca a.ophtalmica, ide najpravdepodobnejšie o:; 15. Pacient starý 40 rokov so vznikom nekrotizujúcich granulómov nosa, infiltráciou pľúc a poškodením obličiek, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 16. Pacientka stará 25 rokov s oslabením pulzácie na oboch horných končatinách, diagnostikovaná granulomatózna vaskulitída postihujúca cievy aortálneho oblúka, ide najpravdepodobnejšie o:; 17. Dieťa s eróziami ústnej sliznice, spojovky, s kožnou vyrážkou a lymfadenopatiou, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 18. Pacient starý 40 rokov, fajčiar, s chronickým okluzívnym zápalom ciev dolných končatín, s klaudikáciami, diagnostikovaná vaskulitída, ide najpravdepodobnejšie o:; 19. Disekujúca aneuryzma aorty; 20. Virchovowo trias zahrňuje; 21. Pyogénny granulóm; 22. Kapilárny hemangióm; 23. Medzi malígne nádory z ciev patrí; 24. Medzi formy Kaposhiho sarkómu patrí; 25. Vznik Kaposhiho sarkómu je spôsobený priamo infekciou; 26. Hemangioendotelióm;

 

08Resp

1. Pľúcny acinus je tvorený:; 2. Histologicky bronchy obsahujú:; 3. Najčastejšími pôvodcami lobárnej pneumónie sú:; 4. Medzi štádia lobárnej penumónie radíme:; 5. Medzi možné komplikácie lobárnej pneumónie radíme:; 6. Bronchopneumónia:; 7. Atypická (interstíciová) pneumónia je charakteristická:; 8. Medzi akútne intersticiálne zápaly pľúc NEPATRÍ:; 9. Medzi hubové infekcie pľúc NEPATRÍ infekcia vyvolaná:; 10. Do skupiny chronickej obštrukčnej choroby pľúc zaraďujeme:; 11. Emfyzém je charakterizovaný:; 12. V patogenéze emfyzému pľúc hrá dôležitú úlohu:; 13. Pan-acínový emfyzém vzniká najmä pri:; 14. Pri bronchiálnej astme dochádza najmä k vzostupu:; 15. Pri bronchiálnej astme môžeme v lúmene bronchov dokázať:; 16. Pri extrinzickej  pľúcnej astme nachádzame:; 17. Hyalínové membrány pľúc vznikajú pri:; 18. Pre ARDS je typické:; 19. Medzi benígne nádory pľúc zaraďujeme:; 20. Medzi časté zhubné nádory pľúc patrí:; 21. Medzi hlavné histologické typy bronchogénneho karcinómu radíme:; 22. K Hornerovmu syndrómu patrí:;

 

09GIT

1. Chronická gastritída B typu postihuje:; 2. Pri gastritíde pozorujeme mikroskopicky v sliznici žalúdka:; 3. Cushingove (stresové) vredy sú:; 4. Komplikáciou žalúdkovej rakoviny môže byť:; 5. Komplikáciou Crohnovej choroby môže byť:; 6. Medzi predispozičné faktory pri vzniku karcinómu žalúdka patrí:; 7. V etiológii kolorektálneho karcinómu sa považuje za etiologicky významné:; 8. Akútnu hemoragickú nekrózu pankreasu charakterizujú:; 9. Vírusové hepatitídy sa prenášajú:; 10. Malloryho hyalín nachádzame v centrolobulárnych hepatocytoch pri:; 11. Obštrukčný ikterus môže vzniknúť pri cholelitiáze v:; 12. Medzi malígne primárne nádory pečene patrí; 13. Klatskinov nádor je karcinóm:;

 

10URO

1. Vonkajší povrch kapilár glomerulu je krytý:; 2. Odvodové močové cesty vystiela:; 3. Medzi cystické lézie obličiek patrí:; 4. Pre membránovú glomerulonefritídu je typické:; 5. Morfologickou zmenou mezangiovej proliferatívnej (fokálnej proliferatívnej) glomerulonefritídy je:; 6. Pre akútnu poststreptokokovú glomerulonefritídu je typické:; 7. Pre nefrotický syndróm je charakteristické:; 8. Kimmelstielova Wilsonova glomeruloskleróza vzniká pri:; 9. Najčastejšou príčinou akútnej pyelonefritídy je infekcia:; 10. End – stage kidney môže vzniknúť ako následok:; 11. Pri akútnej pyelonefritíde (akútnej tubointersticiálnej nefritíde) je v moči:; 12. Hydronefróza je hromadenie:; 13. Pyonefróza je:; 14. Arteriolosklerotická nefroskleróza postihuje najmä ľudí s: ; 15. Typickým nádorom obličky detského veku je:; 16. Najčastejším zhubným nádorom močového mechúra je:; 17. Amyloidóza obličiek sa klinicky prejavuje:; 18. Choroby, ktoré zapríčiňujú hematúriu sú:; 19. Najčastejší malígny nádor obličky u dospelých vychádza z:;

 

11Genital

1. Benígna hyperplázia prostaty vzniká z; 2. Hyperplázia prostaty postihuje najčastejšie; 3. Karcinóm mužskej prostaty vzniká pri:; 4. Adenokarcinóm prostaty vzniká najčastejšie:; 5. Pri karcinóme prostaty sa nádorové metastázy vyskytujú najmä v (možné viaceré možnosti):; 6. V nezostúpenom semenníku sa najčastejšie vyvíja nasledovný nádor:; 7. Pôvod epiteloidných buniek pri autoimúnnej orchitíde je z:; 8. Kryptorchizmus je:; 9. Seminóm je:; 10. Spermatocytový seminóm sa odlišuje od klasického seminómu v nasledovných ohľadoch ; 11. Bunky klasického seminómu dávajú pozitívny výsledok pri nasledujúcom farbení:; 12. Medzi germinálne nádory testis patrí:; 13. Hladiny alfa-fétoproteínu v krvnom sére sú zvýšené v 100% prípadov nasledovného typu nádoru zárodkových buniek:; 14. Všetky typy teratómu semenníka u dospelých sú:; 15. Typické štruktúry vytvorené okolo ciev, ktoré vidno v nádore žĺtkového vaku sú známe ako:; 16. Produkciu hCG v nádoroch testis môžeme nájisť v:; 17. Condyloma accuminatum vznikajú infekciou:; 18. K najčastejším nádorom vagíny v detskom veku patrí:; 19. Koilocyt je bunka patognomická pre infekciu:; 20. LG SIL je charakterizovaná dyspláziou dlaždicového epiteli :; 21. Epidermoidný karcinóm krčka maternice vzniká najčastejšie:; 22. Bethesda systém v gynekopatológii má význam pre:; 23. SIL:; 24. Hyperplázia endometria je spôsobená:; 25. Najčastejším malígnym nádorom endometria je:; 26. Medzi zhubné nádory vaječníka NEPATRÍ:; 27. Medzi nádory zo špecifického mezodermu ovária NEPATRÍ:; 28. Pre nádor endodermového sínu (zo žĺtkového vaku) je typická produkcia:; 29. Gestačný choriokarcinóm patrí medzi:; 30. Kompletná hydatidózna mola je charakteristická; 31. Najčastejší benígny nádor svaloviny maternice je:; 32. Fibrocystické zmeny prsníka tvorí:; 33. Medzi invazívne karcinómy mliečnej žľazy NEPATRÍ:; 34. Najčastejší karcinóm mliečnej žľazy je:;

 

12Dermato

1. Pokožka je tvorená:; 2. Merkelove bunky kože sú:; 3. Medzi kožné ochorenie vírusového pôvodu patrí:; 4. Pustula je:; 5. Medzi mykobakteriálne infekcie kože patrí:; 6. Tinea pedis (atletická noha) je:; 7. Impetigo je bakteriálne ochorenie kože vyvolané agensom:; 8. Medzi autoimunitné  choroby spojivového tkaniva s prejavmi na koži patrí:; 9. Medzi bulózne choroby kože patrí:; 10. Medzi dermatózy s poruchou rohovatenia patrí:; 11. Akumulácia neutrofilov v parakeratóze (Munroove mikroabscesy) a vysoká papilomatóza sú charakteristické pre:;

 

13Endokrino

1. Adenohypofýzu tvoria bunky:; 2. Neurohypofýzu tvoria bunky:; 3. Gigantizmus a akromegália:; 4. Diabetes insipidus:; 5. Cushingov syndróm:; 6. Connov syndróm:; 7. Addisonova choroba:; 8. Feochromocytóm:; 9. Feochromocytóm:; 10. Hypertyreóza:; 11. Hypotyreóza:; 12. Hashimotova tyreoiditída je:; 13. Pri Hashimotovej tyreoiditíde:; 14. Gravesova-Basedowova choroba je:; 15. Pri Graves-Basedowovej chorobe:; 16. Struma je:; 17. Diabetes mellitus 1.typu:; 18. Diabetes mellitus 2.typu:; 19. Akútne komplikácie diabetu:; 20. Chronické komplikácie diabetu:; 21. Difúzny neuroendokrinný systém zahrňuje:; 22. Medzi neuroendokrinné nádory patria:; 23. Karcinoid:;

 

14VyvojoveChybyACystyOF

1. Čo patrí medzi vrodené vývojové chyby orofaciálnej oblasti:; 2. Rázštepy tváre môžu byť:; 3. Medzi vrodené cysty orofaciálnej oblasti patria:; 4. Cysta ductus nasopalatinus:; 5. Nasolabiálna cysta:; 6. Lymfoepiteliálne cysty:; 7. Medzi odontogénne cysty patrí:; 8. Ktorá odontogénna cysta vychádza z epitelu skloviny?; 9. Ktorá odontogénna cysta vychádza z Malassezových ostrovčekov?; 10. Periapikálna (radikulárna) cysta:; 11. Dentigerózna (folikulárna) cysta; 12. Periapikálna (radikulárna) cysta;

 

15ZubyPulpa

1. Medzi vrodené choroby postihujúce zuby patrí:; 2. Turnerov zub (Turnerova hypoplázia) charakterizuje:; 3. Amelogenesis imperfecta; 4. Zubný kaz vzniká:; 5. Kaz zuboviny (dentínu):; 6. Zubný povlak (plak); 7. Medzi komplikácie a následky zubného kazu patrí:; 8. Medzi periapikálne lézie patrí:; 9. Komplikácie akútnej pulpitídy sú:; 10. Medzi komplikácie chronickej pulpitídy patrí:; 11. K príčinám pulpitídy patrí:; 12. Medzi odontogénne nádory patrí:; 13. Ameloblastóm:; 14. Ameloblastóm je:; 15. Histológia ameloblastómu:; 16. Odontóm:; 17. Odontóm je:; 18. Trvalý chrup tvorí max.; 19. Medzi odontogénne nádory zo spojivového tkaniva patrí:;

 

16DutinaUstna

1. Infekčné stomatitídy vyvolávajú prevažne (môže byť viac ako jedna správna odpoveď):; 2. V ústnej dutine sa môžu vyskytovať nasledujúce syfilitické zmeny:; 3. Pri AIDS sa na ústnej sliznici typicky vyskytujú nasledujúce zmeny:; 4. O epulis platí:; 5. Epulis fibromatosa (fibrózny epulis):; 6. Epulis gigantocelularis (obrovskobunkový epulis); 7. Epulis granulomatosa (pyogénny granulóm); 8. Granuloma fissuratum:; 9. Leukoplakia je:; 10. O leukoplakii platí:; 11. Spektrum morfologických zmien pri leukoplakii zahrňuje:; 12. Leukoplakia môže predstavovať; 13. Orálne infekcie, ktoré sa môžu javiť ako leukoplakia môže byť; 14. Medzi pravé nádory ústnej dutiny patrí; 15. Epidermoidný (dlaždicovobunkový) karcinóm ústnej dutiny:; 16. Predispozičné faktory vzniku epidermoidného (dlaždicovobunkového) karcinómu dutiny ústnej sú; 17. Torus palatinus je tvorený;

 

17Slinnéžľazy

1. Medzi bakteriálne sialoadenitídy patrí:; 2. Sialoadenitídy:; 3. Parotitis epidemica:; 4. Küttnerov tumor:; 5. Sjögrenov syndróm:; 6. Sialolitiáza:; 7. Mukokéla je:; 8. Medzi nádory slinných žliaz patrí:; 9. Najčastejší benígny nádor slinných žliaz je:; 10. Medzi benígne nádory slinných žliaz patrí:; 11. Medzi malígne nádory slinných žliaz patrí:; 12. Pleomorfný adenóm:; 13. Pleomorfný adenóm:; 14. Warthinov tumor je:; 15. Monomorfný adenóm:; 16. Onkocytóm:; 17. Mukoepidermoidný karcinóm:; 18. Najčastejší malígny nádor slinných žliaz je:; 19. Benígny nádor slinnej žľazy je tvorený papilárnymi štruktúrami s lymfoidnou strómou tvoriacou folikuly. Ide najprvdepodobnejšie o:; 20. Benígny nádor slinnej žľazy je tvorený epitelovými bunkami so strómou majúcou mukoidný, myxoidný a/alebo chondroidný vzhľad. Ide najprvdepodobnejšie o:; 21. Benígny nádor slinnej žľazy je tvorený proliferujúcimi epitelovými bunkami jedného typu s charakteristickým kanalikulárnym alebo bazaloidným vzhľadom. Môže ísť o:; 22. Malígny nádor slinnej žľazy je tvorený cystickými útvarmi vystlanými hlien produkujúcimi bunkami a ložiskami dlaždicových epitelových buniek. Ide najpravdepodobnejšie o:;

Otázky na ústnu skúšku

Zubné lekárstvo

I. Všeobecná patológia

1.Metódy v patológii
2.Základný náhľad na chorobu
3.Príčiny vzniku a priebeh choroby
4.Smrť a posmrtné zmeny
5.Poškodenie bunky a bunkové adaptácie
6.Morfológia reverzibilného poškodenia bunky
7.Morfológia ireverzibilného poškodenia bunky
8.Atrofia
9.Bunkové adaptácie
10.Amyloidóza
11.Konkrementy
12.Endogénne pigmenty, ikterus
13.Exogénne pigmenty a pneumokoniózy
14.Poruchy metabolizmu minerálov (prehľad)
15.Poruchy krvného obehu (prehľad)
16.Hypotenzia a šokové zmeny
17.Hyperémia a kongescia
18.Miestna anémia (ischémia, infarkt)
19.Trombóza
20.Embólia
21.Stavy krvácavosti
22.Metastáza
23.Rovnováha kyselín a zásad
24.Edém
25.Regenerácia a reparácia
26.Hojenie rán a kostnej zlomeniny
27.Patologická organizácia
28.Kompenzačné procesy
29.Zápal všeobecne
30.Bunky zápalu
31.Akútny zápal
32.Chronický zápal
33.Choroby imunity
34.Autoimúnne choroby
35.Transplantačná rejekcia
36.Granulomatózne zápaly
37.Patologicko-anatomické zmeny a šírenie tbc zápalu
38.Primárna a sekundárna tbc
39.Sarkoidóza a lepra
40.Syfilis
41.Bakteriálne zápaly
42.Mykózy
43.Virózy
44.Parazitózy
45.AIDS

II. Všeobecná a špeciálna onkopatológia

1.Charakteristika nádorov
2.Mikroskopická stavba nádoru
3.Klasifikácia nádorov
4.Benignita a malignita nádorov
5.Prekancerózy
6.Karcinogenéza a kancerogénne faktory
7.Vplyv nádoru na organizmus
8.Benígne epitelové nádory
9.Malígne epitelové nádory
10.Karcinómy z plochého epitelu
11.Karcinómy zo žľazového epitelu
12.Benígne nádory zo spojiva
13.Malígne nádory zo spojiva
14.Nádory ciev
15.Hemoblastózy
16.Malígne lymfómy (prehľad)
17.Hodgkinov lymfóm
18.Nádory periférneho nervového systému (prehľad)
19.Nádory centrálneho nervového systému
20.Pigmentové névy
21.Malígny melanóm
22.Nádory pľúc
23.Nádory GIT
24.Nádory prsníka
25.Benígna dysplázia prsníka
26.Nádory obličiek
27.Nádory a cysty ženských pohlavných orgánov (prehľad)
28.Nádory maternice
29.Endokrinné nádory
30.Neuroendokrinné nádory
31.Teratómy
32.Nádory kože a kožných adnexov (prehľad)
33.Nádory detského veku
34.Pat. anat choroby z ožiarenia

Onkopatológia orofaciálnej oblasti
35.Prekancerózy ústnej dutiny
36.Nepravé nádory dutiny ústnej
37.Odontogénne a retenčné cysty dutiny ústnej
38.Vývojové cysty dutiny ústnej
39.Odontogénne nádory (ameloblastóm, dentinóm, odontóm, cementóm)
40.Nádory slinnej žľazy (prehľad)
41.Pleomorfný adenóm slinnej žľazy
42.Adenolymfóm slinnej žľazy
43.Nádory ústnej dutiny (prehľad)
44.Spinocelulárny karcinóm jazyka a pery

III. Špeciálna patológia

1.Endokarditídy
2.Myokarditídy
3.Vrodené srdcové chyby
4.Cor pulmonale chronicum
5.Reumatická horúčka
6.Ateroskleróza
7.Ischemická choroba srdca
8.Arteritídy
9.Syndróm akútnej dýchacej tiesne (ARDS)
10.Bronchitídy
11.Poruchy vzdušnosti pľúc
12.Lobárna pneumónia
13.Bronchopneumónia
14.Intersticiálne zápaly pľúc
15.Asthma bronchiale
16.Tonzilitída
17.Gastritída
18.Vredová choroba gastroduodena
19.Apendicitída a ileus
20.Zápaly a nekrózy pečene
21.Cirhózy pečene
22.Zápaly a konkrementy žlčníka
23.Hemoragická nekróza pankreasu
24.Peritonitída
25.Glomerulonefritídy
26.Intersticiálne nefritídy
27.Tyreoidálne a paratyreoidálne syndrómy
28.Hypofyzárne syndrómy
29.Nadobličkové syndrómy
30.Diabetes mellitus
31.Syndrómy periférneho endokrinného systému
32.Zápaly kostí a osteodystrofie
33.Artritídy a artropatie
34.Ochorenia paraartikulárnych tkanív
35.Lymfadenitídy
36.Anémie
37.Meningitídy
38.Encefalitídy
39.Zápaly kože (prehľad)
40.Pľuzgierové dermatitídy
41.Bakteriálne a plesňové dermatitídy
42.Granulomatózne dermatitídy
43.Sepsa

Patológia orofaciálnej oblasti
44.Stomatitídy
45.Ochorenia gingívy
46.Pyogénny granulóm labia oris
47.Orálne lézie pri celkových ochoreniach
48.Periodontitída
49.Parodontóza
50.Vývojové anomálie a genetické poruchy zubov
51.Zubný kaz
52.Zápaly zubnej pulpy
53.Ochorenia čelustného zhybu
54.Poruchy sekrécie slinných žliaz a sialoadenózy
55.Akútne zápaly sliných žliaz
56.Chronické zápaly slinných žliaz
57.Sjőgrenov syndróm a Mikuliczova choroba
58.Sialolitiáza
59.Rhinoskleróm
60.Amyloidóza jazyka
61.Aktinomykóza

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy

Otázky zo záverečnej praktickej skúšky z pitvy
Zubné lekárstvo


 1. Vonkajšia obhliadka
 2. Smrť a posmrtné zmeny
 3. Vnútorná obhliadka-makroskopický opis pitvaných tkanív a orgánov
 4. Usporiadanie pitevných diagnóz
 5. Ischemické zmeny v mozgu - makroskopický opis
 6. Krvácanie do mozgu - makroskopický opis
 7. Meningitída - makroskopický opis
 8. Fluidothorax - príčiny vzinku
 9. Emfyzém pľúc - makroskopický opis
10. Edém pľúc - makroskopický opis
11. Pneumonia - makroskopický opis
12. Nádory pľúc - makroskopický opis
13. Cor pulmonale - makroskopický opis
14. Infarkt myokardu a jeho komplikácie
15. Ateroskleróza a komplikácie
16. Chronická venostáza - zmeny v pečeni
17. Cirhóza pečene - makroskopický opis
18. Steatóza pečene - makroskopický opis
19. Ikterus - makroskopický opis
20. Embólia - makroskopický opis
21. Peritonitída - makroskopický opis
22. Zápaly a nádory obličky - makroskopický opis
23. Hyperplázia prostaty - makroskopický opis
24. Myóm maternice - makroskopický opis
25. Vredová choroba žalúdka - makroskopický opis
26. Nádory čreva - makroskopický opis
27. Portálna hypertenzia - opis zmien
28. Znaky donosenosti - makroskopický opis
29. List o prehliadke mŕtveho