Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Program prednášok

Dôležitý oznam v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby

Vážení študenti BMF,

v súvislosti s prerušením prezenčnej výučby na LF UK v Bratislave, študijny materiál k problematike prednášok nájdete v elektronickej forme ako "pdf" súbory pri názvoch prednášok v programe prednášok. Obrazovú prílohu k ním nájdete tiež v prezentáciách histopatologických cvičení v pdf formáte v časti "Program praktických cvičení", ktoré sú Vám k dispozícii na https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-patologickej-anatomie-lf-uk-a-un-bratislava/biomedicinska-fyzika/ (resp. v časti „Program histopatologických cvičení na letný semester“ na https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-patologickej-anatomie-lf-uk-a-un-bratislava/vseobecne-lekarstvo/).

 

Prednášky v pondelky 12:30-14:20 budú prebiehať v knižnici ústavu patologickej anatómie, Sasinkova 4, 2. poschodie.

Prednášky v stredy o 8:30-10:20 budu prebiehať prezenčne, pokiaľ prednášajúci neurčí inak, prostredníctvom internetového rozhrania (on-line) (naplánuje schôdzu prostredníctvom MS Teams v čase 8:00-9:50).

 

dátum, čas

téma (prednášajúci)

13.2.2023,1230–1420

15.2.2023, 830–1020

Úvod do patológie (obsah, vývoj patológie, disciplíny) (Palkovič)

Metódy patológie pri štúdiu orgánov, tkanív a buniek (pitva, mikroskopické histologické a cytologické vyšetrenie, histochemická (funkčne-morfologická) analýza, ultraštruktúrna analýza, molekulovo-genetická analýza) (Šišovský)

20.2.2023,1230–1420

 
22.2.2023, 830–1020

Poruchy hemodynamiky obštrukčné (trombóza, embolizmus, ischémia, infarkt) (Šišovský)

Optické metódy pri štúdiu tkanív a buniek v patológii (prechádzajúce a dopadajúce svetlo, zmiešané a polarizované svetlo, fluorescencia, fázový a diferenčný interferenčný fázový kontrast, tmavé pole, konfokálna mikroskopia), metódy elektrónovej mikroskopie (transmisná, rastrová), fyzikálna chémia v patológii (Ramanova spektroskopia, infračervená spektroskopia, hmotnostná spektroskopia s priestorovým rozlíšením, energodisperzná analýza) (Kopáni)

27.2.2023,1230–1420

1.3.2023, 830–1020

Poškodenie bunky (nekróza, autolýza, apoptóza, gangréna) a bunkové adaptácie (regresné (dystrofia, atrofia), progresné (hypertrofia, hyperplázia, metaplázia, dysplázia) (Mikuš-Kuracinová)

Imunopatológia, amyloidóza (Babál)

6.3.2023,1230–1420

8.3.2023, 830–1020

Poruchy hemodynamiky objemové (edém, dehydratácia, nadmerná hydratácia, hyperémia, krvácanie, šok) (Šišovský)

Vývojové poruchy (teratológia, poruchy rastu) (Mrázová)

 

13.3.2023,1230–1420


15.3.2023, 830–1020

Zápal a hojenie (regenerácia, reparácia) (Šišovský)  

Infekčné choroby (Babál)  

 

20.3.2023,1230–1420


22.3.2023, 830–1020

Všeobecná onkopatológia (Šišovský) 

 

Patológia životného prostredia, príčiny vzniku chorôb (Palkovič)

27.3.2023,1230–1420

29.3.2023, 830–1020

Špeciálna onkopatológia (Šišovský)

Patológia krvotvorného systému (erytrocytov, doštičiek) (Janegová) pdf.

3.4.2023,1230–1420

5.4.2023, 830–1020

Patológia leukocytov a lymfatických tkanív (Janegová) pdf.

Patológia krvných a lymfatických ciev (Mikuš-Kuracinová)  pdf.

10.4.2023,1230–1420

12.4.2023, 830–1020  

Patológia srdca (Palkovič)

Patológia dýchacej sústavy (Šišovský) pdf.

17.4.2023,1230–1420

19.4.2023, 830–1020

Patológia pečene, žlčových ciest a exokrinného pankreasu (Mrázová)

Patológia žalúdkovo-črevného traktu (Šišovský)

24.4.2023,1230–1420

26.4.2023, 830–1020

Patológia obličiek a dolného močového traktu (Šišovský) pdf.

Patológia nervovej sústavy (Mrázová)

1.5.2023,1230–1420

3.5.2023, 830–1020

Patológia pohlavnej sústavy muža a prostaty muža (Mrázová) pdf.

Patológia pohlavnej sústavy ženy (Šišovský)

8.5.2023,1230–1420

10.5.2023, 830–1020

Patológia ústnej dutiny a slinných žliaz (Šišovský)

Patológia endokrinnej sústavy (Mrázová)

15.5.2023,1230–1420

17.5.2023, 830–1020

Patológia kože (Šišovský)

Patologicko-anatomická pitva (Šišovský)

Program praktických cvičení

Pondelok

14:30-16:20

Program praktického cvičenia

 

13.2.2023

 

Úvod; spracovanie bioptického materiálu (základnou histologickou technikou, pri analýze histochemickej, ultraštruktúrnej); sprievodný list k zásielke bioptického materiálu (Šišovský, Kopáni)

20.2.2023

 

Adaptácie (regresné (dystrofia, atrofia), progresné (hypertrofia, hyper-, metaplázia) (Šišovský):   parenchýmová/hydropická (vakuolová) dystrofia obličky (Z.II.1); amyloidóza jazyka (Z.II.2); amyloidóza jazyka (kongo červeň) (Z.II.3); steatóza pečene (Z.II.4); lipomatóza pankreasu (Z.II.5); hypertrofia myokardu (Z.II.6); atrofia svalu (Z.II.7); hyperplázia prostaty (Z.II.8); metaplázia priedušiek pľúc (Z.II.9)

  27.2.2023

Nekróza, hojenie (regenerácia, reparácia) (Šišovský):
koagulačná nekróza – anemicky infarkt obličky (Z.III.1), – hemoragický infarkt pľúc (Z.III.2), kolikvačná nekróza mozgu (Z.III.3); fibrinoidná nekróza cievy (Z.III.4); hojenie infarktu myokardu (Z.III.5); fibrínová peritonitída v organizácii (Z.III.6); trombus v organizácii (Z.III.7); granulóm okolo cudzieho telesa (Z.III.8)

6.3.2023

 

Poruchy telových tekutín; poruchy hemodynamiky (objemové, obštrukčné) (Šišovský): 
chronická venostáza (hnedá indurácia) pľúc (L.II.4); edém pľúc (L.II.5); chronická venostáza pečene (L.II.6); trombo-embolizmus pľúcnice (L.II.7)

13.3.2023

 

Zápal (alterácia, exudácia, proliferácia) (Šišovský):
katarálna bronchitída (Z.IV.1); chrípka priedušnice (Z.IV.2); fibrínová perikarditída (Z.IV.3); absces mozgu (Z.IV.4); flegmónová apendicitída (Z.IV.5); pseudomembránová kolitída (Z.IV.6); sarkoidóza (Z.IV.7); tuberkulóza pľúc (Z.IV.8); aktinomykóza (Z.IV.9); oxyuriáza apendixu céka (Z.IV.10)

20.3.2023

 

Nádory z epitelu (Šišovský):
papilóm (Z.V.1); adenómový polyp (Z.V.2); bazalióm (Z.V.3); aktinická keratóza (Z.IV.4); dlaždicovobunkový (spinocelulárny) karcinóm (Z.V.5), adenokarcinóm G1 (Z.V.6); skirhotický typ adenokarcinómu (Z.V.7); medulárny typ adenokarcinómu (Z.V.8)

  27.3.2023

 

Nádory z mezenchýmu (Šišovský):
leiomyóm (Z.VI.1); leiomyosarkóm (Z.VI.2); kavernový hemangióm (Z.VI.3); kapilárny hemangióm (Z.VI.4); Kaposhiho sarkóm (Z.VI.5); fibróm (Z.VI.6); fibrosarkóm (Z.VI.7); lipóm (Z.VI.8); liposarkóm (Z.VI.9); osteóm (Z.VI.10); osteosarkóm (Z.VI.11); chondrosarkóm (Z.VI.12)

  3.4.2023

 

Nádory z krvotvorného tkaniva (Šišovský):
chronická myeloická leukémia (Z.VII.1); chronická B-lymfatická leukémia (Z.VII.2); Hodgkinov lymfóm (Z.VII.3); difúzny veľkobunkový B-bunkový (ne-Hodgkinov) lymfóm (Z.VII.4); plazmocytóm (Z.VII.5); T-bunkový lymfóm (mycosis fungoides) (Z.VII.6); esenciálna trombocytémia (Z.VII.7)

10.4.2023

 

Choroby srdca a ciev; choroby dýchacej sústavy (Šišovský):
ateroskleróza aorty (L.II.1); infarkt myokardu (L.II.2); diseminovaná myofibróza srdca (L.II.3); endokarditída (L.II.8); bronchopneumónia (L.II.9); pneumónia (L.II.10); malobunkový karcinóm pľúc (L.II.11); ne-malobunkový karcinóm pľúc (L.II.12)

17.4.2023

 

Choroby pečene a exokrinného pankreasu, žalúdkovo-črevného traktu (Šišovský):
pleomorfný adenóm (L.III.1); gastritída (L.III.2); karcinóm žalúdka (L.III.3); ulcerózna kolitída (L.III.4); Crohnova choroba (L.III.5); celiakia (L.III.6); cirhóza pečene (L.III.7); akútna hemoragická nekrotizujúca pankreatitída (L.III.8)

24.4.2023

 

 

Choroby obličiek a dolného močového traktu; choroby nervovej sústavy (Šišovský):
nefroskleróza (L.IV.1); diabetická nefropatia (glomeruloskleróza) (L.IV.2); glomerulonefritída akútna poinfekčná (difúzna proliferačná) (L.IV.3); tubulointerstíciová nefritída (L.IV.4); Grawitzov tumor obličky (L.IV.5); urotelový karcinóm (L.IV.6); meningitída (L.IV.7); sclerosis multiplex (L.IV.8); meningeóm (L.IV.9); glioblastóm (L.IV.10)

  1.5.2023

 

Choroby pohlavnej sústavy muža a prostaty, choroby pohlavnej sústavy ženy (Šišovský):
karcinóm prostaty (L.V.1); seminóm (L.V.2); karcinóm maternice (L.V.3); dysplázia krčka maternice (L.V.4); karcinóm krčka maternice (L.V.5); serózny karcinóm vaječníka (L.V.6); fibroadenóm prsníka (L.V.7); duktálny karcinóm prsníka (L.V.8); lobulárny karcinóm prsníka (L.V.9)

8.5.2023

Choroby detského veku, choroby tehotnosti (Šišovský):
Wilmsov tumor (L.VI.1); neuroblastóm (L.VI.2); akútna lymfoblastová leukémia (L.VI.3); syndróm hyalínových membrán (L.VI.4); zvyšky po tehotnosti (L.VI.5); mimomaternicová tehotnosť (L.VI.6); mola hydatidosa (L.VI.7); choriokarcinóm (L.VI.8)

15.5.2023

Choroby endokrinnej sústavy; choroby kože (Šišovský):
karcinóm štítnej žľazy (L.VII.1); Hashimotova tyreoiditída (L.VII.2); Gravesova-Basedowova choroba (L.VII.3); neuroendokrinný tumor (L.VII.4); melanóm (L.VII.5); pigmentový névus (L.VII.6); psoriáza (L.VII.7); ekzém (L.VII.8)

Otázky na skúšku

I.  Medziodborové štúdium – otázky - všeobecná patológia

 

 1. Zdroje informácií v orto- a patomorfológii,
 2. Pitva a jej význam,
 3. Biopsia a jej úloha v určení klinickej diagnózy,
 4. Základy histologického vyšetrovania v patológii
 5. Princípy histochemických vyšetrení (stručne) a možnosti ich uplatnenia v patológii
 6. Optické metódy vyšetrovania a možnosti ich uplatnenia v patológii
 7. Transmisná elektrónová mikroskopia v patológii
 8. Rastrovacia elektrónová mikroskopia v patológii
 9. Možnosti morfometrie v patológii
 10. Fyzikálna chémia a jej využitie v patológii (Ramanova spektroskopia, infračervená spektroskopia, hmotnostná spektroskopia s priestorovým rozlíšením (SIMS), energodisperzná analýza (EDX)
 11. Patológia bunky
 12. Patológia mimobunkového matrixu
 13. Metabolické a regresné zmeny  (všeobecne)
 14. Dystrofie
 15. Atrofia
 16. Nekróza
 17. Smrť a posmrtné zmeny
 18. Parenchýmová dystrofia
 19. Hyalínovité skvapôčkovatenie
 20. Hyalínovitá dystrofia kolagénového spojiva
 21. Fibrinoidná dystrofia
 22. Zhlienovatenie
 23. Poruchy krvného obehu
 24. Etiológia chorôb (všeobecne)
 25. Patogenéza chorôb (všeobecne)
 26. Príčiny zápalu
 27. Priebeh zápalu
 28. Rozdelenia zápalu
 29. Zápal akútny, subakútny, chronický, hyperakútny
 30. Sepsa, saprémia, batériémia, toxémia
 31. Imunopatologické procesy (všeobecne)
 32. Bezprostredné reakcie z precitlivenosti
 33. Bunkami sprostredkované reakcie z precitlivenosti
 34. Hypoergické a anergické reakcie, AIDS
 35. Progresívne zmeny (všeobecne)
 36. Regenerácia
 37. Reparácia
 38. Hypertrofia
 39. Hyperplázia
 40. Metaplázia
 41. Adaptácia
 42. Teratológia a poruchy rastu
 43. Patológia životného prostredia
 44. Testy toxicity a kancerogenity a ich význam pri hodnotení potenciálne škodlivých látok

 

 

II.  Medziodborové štúdium – otázky - onkopatológia

 

 1. Definícia pojmu nádor
 2. Benignita a malignita nádorov
 3. Makroskopické a mikroskopické znaky benígnych nádorov
 4. Makroskopické a mikroskopické znaky malígnych nádorov
 5. Príčiny nádorov
 6. Rozdelenie nádorov (všeobecne)
 7. Nádory zo spojiva (vymenovať)
 8. Diagnostická úvaha nad histologickým rezom
 9. Biopsia nádorov
 10. Opis makroskopického nálezu nádorového útvaru
 11. Opis mikroskopického nálezu nádorového útvaru
 12. Nádory s epitelu (všeobecne)
 13. Nádory zo žľazového epitelu
 14. Nádory z krycieho epitelu
 15. Nádory z nervového systému
 16. Zmiešané nádory
 17. Nádory z trofoblastu
 18. Nádory z dýchacích ciest
 19. Nádory pečene
 20. Nádory obličiek
 21. Nádory z hemopoetického tkaniva
 22. Nádory z lymfatického tkaniva

 

III.  Medziodborové štúdium – otázky – špeciálna patológia

 

 1. Mozgový opuch
 2. Krvácanie do mozgu
 3. Encefalitídy
 4. Žalúdkový vred
 5. Gastritídy
 6. Hepatitídy
 7. Enteritídy
 8. Ateroskleróza
 9. Zápaly ciev
 10. Srcové chyby vrodené a získané
 11. Infarkt myokardu
 12. Myokarditídy
 13. Strumy a zápaly štítnej žlazy
 14. Osteoporóza
 15. Dermatitídy
 16. Patológia lymfatického a krvotvorného systému
 17. Hypersplenizmus a hyposplenizmus
 18. Lobárna pneumónia a bronchopneumónia, intersticiálna pneumónia
 19. Tubulointerstíciové nefritídy
 20. Glomerulonefritídy
 21. Syfilis
 22. Prvotná a druhotná tuberkulóza
 23. Pankreatitídy
 24. Hepatitídy
 25. Hemolytické anémie
 26. Choroba z ožiarenia