Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci a kontakty

Zamestnanci (vysokoškolskí učitelia)

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9259

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9444

doc. MUDr. Zuzana Čierna, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9588
+421 2 9011 9588

MUDr. Pavol Janega, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9249
02/593 57 249
31 249
http://www.linkedin.com/in/pavoljanega
LF UK, NTÚ, 2.posch.
Konzultácie: Podľa potreby. Kontaktujte ma e-mailom. Consultations: As needed. Contact me by e-mail.

MUDr. Andrea Janegová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9897
02/593 57 249
Aktuálny email: andi.janegova@gmail.com

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9902
02/593 57 249
aktuálny email : kristina.kuracinova@gmail.com kontaktujte podľa potreby

MUDr. Kristína Mosná, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9011 9256

MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9899
02/593 57 256
Konzultácie: Štvrtok 11:00 - 12:00 Aktuálny email: hedviga.mrazova@fmed.uniba.sk

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9247
02/593 57 247

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9594
02/593 57 594
https://www.linkedin.com/in/vladimir-sisovsky-62402338/

MUDr. Samuel Horák

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
asistent vysokej školy, univerzity
+421 2 9011 9591

MUDr. Lucia Krivošíková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Lucia Donárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9248

Jozef Hanko

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Anna Hurtonyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

Anna Hurtonyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Emília Klincová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9300

Juraj Pazucha

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Gabriela Svičeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
+421 2 9011 9258
02/593 57 258

Pavol Šípoš

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Eva Šípošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

Eva Šípošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Andrea Uhrinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Ostatní zamestnanci

Gabriela Svičeková

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
Telefón
02/593 57 258
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Donárová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Publikačná činnosť

Emília Klincová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
laborant v biológii a príbuzných odboroc
Publikačná činnosť

Anna Hurtonyová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Eva Šípošová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Jozef Hanko

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Juraj Pazucha

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Pavol Šípoš

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Andrea Uhrinová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Doktorandi