Faculty of Medicine
Student and Employee Portal

Personnel and Contacts

Staff (academics)

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 247
Publications

doc. MUDr. Ján Porubský, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 669
Publications

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/593 57 594
Publications

Staff (other)

Gabriela Svičeková

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
Telephone
02/593 57 258
Publications

Anna Hurtonyová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Eva Šípošová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
pomocný zamestnanec v zdravotníctve
Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Jozef Hanko

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Juraj Pazucha

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Pavol Šípoš

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Andrea Uhrinová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

PhD Students

Mgr. Tereza Kuracinová

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
PhD Student (2.dPS, daily)