Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Biomedicínska fyzika

Organizácia výučby patologickej fyziológie v letnom semestri 2021/2022

 
V letnom semestri 2021/2022 bude výuka patologickej fyziológie prebiehať nasledovne:

 

PREDNÁŠKY budú prebiehať online formou cez MS Teams - buď vo všeobecnom kanáli v čase prednášky alebo cez schôdzu, ktorú niektorí prednášajúci zvyknú vytvárať.

a) Vyučujúci študentom dopredu poskytnú nahrávku, ktorú si preštudujú a v čase prednášky sa cez MS Teams stretnú s vyučujúcim, kde môžu konzultovať nejasné body prednášky.

b) Vyučujúci sa so študentami stretne online cez MS Teams priamo v čase prednášky a odprednáša tému naživo, pričom ju bude zároveň nahrávať a nahrávku dá k dispozícii študentom.

O spôsobe vedenia prednášky budú študentov jednotliví vyučujúci dopredu informovať. 

 

SEMINÁRE budú prebiehať kombinovane:

1. časť:

Študenti si prehrajú a preštudujú materiál, ktorý im vyučujúci dopredu poskytne cez MS Teams.

2. časť:

Druhá časť bude prezenčná. Vyučujúci budú preverovať vedomosti študentov (testom/ústne), aby si overili, či si poskytnutý materiál preštudovali, opätovne vysvetlia kľúčové alebo zložitejšie tézy a spravia ďalšie aktivity súvisiace s preberanou témou. Počas stretnutia budú mať študenti priestor na otázky.

 

Informácia o pravidlách praktickej výučby na ústavoch a klinikách