Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľné predmety

Ústav sociálneho lekárstva  a lekárskej etiky ponúka v letnom semestri akademického roka 2023/2024 tri povinne voliteľné predmety pre slovenských a dva pre zahraničných študentov.