Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Stravovanie

Obedy sa vydávajú v čase od 11:30 do 14:00.

Aktuálne jedálne lístky

Od  14. 01. -  18. 01. 2019 - LFUK SK

Od  07. 01. -  11. 01. 2019 - LFUK SK