Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Stravovanie

Obedy sa budú vydávať v čase od 11:15 do 14:00.

Aktuálne jedálne lístky

Od  19. 02. -  23. 02. 2018 - LFUK

Od  12. 02. -  16. 02. 2018 - LFUK

Od  05. 02. -  09. 02. 2018 - LFUK

Od  29. 01. -  02. 02. 2018 - LFUK

 

 

Svoje podnety, pripomienky a návrhy môžete posielať  na mail: horvathfmed.uniba.sk