Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Stravovanie

 

ROZHODNUTIE HYGIENY

ZÁKAZ VYDÁVAŤ OBEDY DO VLASTNÝCH OBEDÁROV.

V BUFETE SI ZAKÚPTE HYGIENICKÉ NÁDOBY.

30,-centov 1ks.

 

 

Oznámenie stravníkom

V nadväznosti na výsledky zamestnaneckej ankety, s cieľom zlepšiť plynulosť výdaja stravy v jedálni na Sasinkovej 4 si Vás dovoľujeme informovať, že strava so sebou do obedárov, prípadne krabičiek bude vydávaná každý deň v čase od 11:00 do 11:30 a od 13:30 do 14:00, v inom čase odber stravy so sebou nebude možný.

Zároveň upozorňujeme stravníkov, ktorí sa stravujú priamo v jedálni, že konzumácia stravy v jedálni bude umožnená až od 11:30.

Ďakujeme a veríme, že aj týmto opatrením zabezpečíme skrátenie doby čakania na obed.

Aktuálne jedálne lístky

Od  17. 06. -  21. 06. 2024 - LFUK SK

Od  10. 06. -  14. 06. 2024 - LFUK SK

Od  03. 06. -  07. 06. 2024 - LFUK SK

Od  27. 05. -  31. 05. 2024 - LFUK SK

Od  20. 05. -  24. 05. 2024 - LFUK SK