Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kontakty

Pracovná zdravotná služba

PZS BALSAM, s.r.o.
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
Mgr. Martina Kačuriková - Asistent v administratíve PZS
Tel.: +421 917 515 685
Mail: infopzs-balsam.sk


Komplexné služby v odbore Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP),
Požiarna ochrane (PO), Civilná ochrana (CO)

HASTEX spol. s r.o.
Ing. Tibor Kalčík
Stará Vajnorská 8
831 04 Bratislava 
+421 905 496 527

kalcikhastex.sk