Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Projektový tím

prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.

prof. MUDr. Peter Labaš, PhD.

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD.

MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

doc. Ing. Stanislav Sekretár, PhD.

doc. MUDr. Igor Bátora, PhD.

doc. MUDr. Vojtech Ozorovský, CSc.

Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.

MUDr. Michaela Kostičová, PhD.

MUDr. Mária Mojzešová, PhD.

PhDr. Iveta Grežďová

PhDr. Miriam Polhorská

doc. MUDr. Margita Špaleková, PhD.

MUDr. Vanda Výrosteková, PhD.

MUDr. Branislav Vohnout, PhD.

RNDr. Martina Kotrbancová

prof. MUDr. Viera Kristová, PhD.

doc. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Mgr. Peter Slezák

JUDr. Lýdia Tobiáššová, PhD.

JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

doc. RNDr. Greguš Michal, PhD.

prof. Ing. Stojan Russev, PhD.

Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

Ing. Jaroslava Kniežová, PhD.

doc. RNDr. Iveta Waczuliková, PhD.

MUDr. Darina Sedláková, MPH

doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.

Gregory Fabian, J.D.

prof. Michael Weitzman, MD.

Todd Jusko, M.S., PhD.

doc. MUDr. Eleonóra Fabianová, PhD.

prof. Anthony J. Silvagni, D.O., Pharm., D., M.Sc., FAFPE, FACOFP dist.

prof. Dr. Leonard A. Levy, D.P.M., MPH

prof. Cecilia Rokusek, Ed.D., R.D.

prof. MUDr. Milan Buc, DrSc.