Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Personálne obsadenie

Personálne obsadenie

prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 57 474
Miestnosť
č. 3
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Jana Jurkovičová, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 57 552
VoIP
31 552
Publikačná činnosť

MUDr. Jana Babjaková, PhD., MPH

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
59357408 (VOIP 31408)
Publikačná činnosť

RNDr. Katarína Hirošová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
593 57475
VoIP
31475
Publikačná činnosť

PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

MUDr. Zuzana Štefániková, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

RNDr. Diana Vondrová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Alexandra Filová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b
Publikačná činnosť

doc. Ing. Stanislav Sekretár, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b

Júlia Fejesová

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
pomocný zamestnanec v zdravotníctve

Mária Benková

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
dokumentarista
Telefón
02/593 57 464

Mária Jágerová

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Zoltán Jankó

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc

Viera Zelenková

Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc