Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Personálne obsadenie

Personálne obsadenie

MSc. Ivana Kachútová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný zamestnanec v odbore príbuznom b

Mária Jágerová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9475

Viera Zelenková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
laborant v biológii a príbuzných odboroc
+421 2 9011 9876

MUDr. Zuzana Štefániková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav hygieny
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9691