Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuálne informácie

Konferencie

Večer Ústavu hygieny LFUK v rámci podujatí Spolku slovenských lekárov v Bratislave sa konal

22. januára o 17:00 v Malej posluchárni NTÚ

Predsedala: prof. MUDr. Ľ. Argalášová, PhD, MPH

Program:

1. Argalášová Ľ, Filová A,  Hirošová K, Samohýl M, Babjaková J, Jurkovičová J.

    Nové aspekty expozície dopravnému hluku a vplyv na zdravie

2. Hirošová K, Sekretár S, Samohýl M, Kachútová I, Matejáková L, Mayer Vargová K, Babjaková J,    Argalášová Ľ, Jurkovičová J.

    Stravovacie zvyklosti vysokoškolákov a ich zmeny počas rokov 1992 – 2019

3. Izakovič T, Babjaková J, Argalášová Ľ.

    Nové trendy v nemocničnej hygiene (hosť z Nemocnice Bory, Bratislava)

4. Dubrovová I.

    Problematika výskytu legionel na výletných lodiach (hosť z Útvaru vedúceho hygienika, rezortu Ministerstva dopravy v Bratislave)

 

 

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne od roku 1993 organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.

 

Jubilejná XXX. vedecko-odborná konferencia
s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie

 

sa bude konať 23. - 25. 9. 2024

 

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

 

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka

Do zborníka je možné posielať práce, ktoré odzneli na konferencii, ale aj akékoľvek iné vedecké práce. Účasť na konferencii nie je podmienkou.

V súlade s platnou legislatívou upozorňujeme na povinnosť, podľa ktorej sú autori príspevkov povinní deklarovať konflikt záujmov v texte príspevku do zborníka

 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2023

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2022

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2019

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2018

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2017

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2016

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2015

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2014

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2013

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2012

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2011

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2010

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2009

Program

 

 

_______________________________________________

Konferencie s medzinárodnou účasťou:

 

XIII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2017

Program

 

XII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2015

Program

 

XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2011

Program

 

X. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2009

Program