Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuálne informácie

Konferencie

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne od roku 1993 organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.

 

V roku 2020 je XXVIII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie plánovaná v termíne

28. - 30. 9. 2020

v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

V roku 2019 sa XXVII. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou Životné podmienky a zdravie konala 23. - 25. 9. 2019 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

Program

Pokyny pre autorov príspevkov do zborníka


V súlade s platnou legislatívou upozorňujeme na povinnosť, podľa ktorej sú autori príspevkov povinní deklarovať konflikt záujmov na prvom slide alebo na posteri a rovnako aj v texte príspevku do zborníka

 

 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2018

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2017

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2016

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2015

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2014

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2013

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2012

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2011

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2010

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2009

Program

 

 

_______________________________________________

Konferencie s medzinárodnou účasťou:

 

XIII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2017

Program

 

XII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2015

Program

 

XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2011

Program

 

X. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2009

Program