Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Aktuálne informácie

Konferencie

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.

 

V roku 2018 je XXVI. konferencia Životné podmienky a zdravie plánovaná v termíne

1. - 3. 10. 2018 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

 

V roku 2017 sa XXV. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE

uskutočnila 18. - 20. 9. 2017 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.

PROGRAM


 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2016

Program


ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2015

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2014

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2013

Program

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2012

Program 

 

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2011 

Program

  

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2010 

Program

  

ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE 2009 

Program

 

 

_______________________________________________

Konferencie s medzinárodnou účasťou:

 

XIII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2017

Program

 

XII. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2015

Program

 

XI. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2011

Program

 

X. DNI HYGIENY DETÍ A MLÁDEŽE 2009

Program