Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zimný semester

3. ročník - zubné lekárstvo - lekárska psychológia

https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/psychiatricka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/lekarska-psychologia-komunikacia-zl-3/

 

dátum krúžok vyučuje
7.10.2021 1 PhDr.Zuzana Hradečná
4.11.2021 2 PhDr.Zuzana Hradečná
18.11.2021 3 PhDr.Zuzana Hradečná

4. ročník - zubné lekárstvo - psychiatria

https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/psychiatricka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/psychiatria-zl-4/

 

 

dátum krúžok vyučuje
22.10.2021 2,3a MUDr. Anna Surovcová
26.11.2021 1,3b MUDR. Zuzana Škanata ( Giblová )

5. ročník - všeobecné lekárstvo - psychiatria

https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/klinicke-pracoviska/psychiatricka-klinika-lf-uk-a-un-bratislava/psychiatria-2-vl-5/

 

dátum krúžok vyučuje
21.9.2021 3 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
22.9.2021 4 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
28.9.2021 5 MUDr. Anna Surovcová
29.9.2021 6 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
1.10.2021 10 MUDr. Anna Surovcová
5.10.2021 12 MUDr. Anna Surovcová
6.10.2021 7 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
13.10.2021 13 MUDr. Anna Surovcová
15.10.2021 14 MUDR. Zuzana Škanata ( Giblová )
20.10.2021 8 MUDr. Anna Surovcová
21.10.2021 26 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
27.10.2021 24 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
29.10.2021 1 MUDr. Anna Surovcová
2.11.2021 11 MUDr. Anna Surovcová
3.11.2021 16 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
8.11.2021 25 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
9.11.2021 17 MUDr. Anna Surovcová
16.11.2021 2 MUDr. Dorota Vášáryová
17.11.2021 19 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
22.11.2021 27 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
24.11.2021 23 MUDr. Dorota Vášáryová
30.11.2021 21 MUDr. Dorota Vášáryová
3.12.2021 20 doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.
7.12.2021 15 MUDr. Anna Surovcová
9.12.2021 22 MUDr. Dorota Vášáryová
15.12.2021 9 MUDr. Anna Surovcová
16.12.2021 18 MUDr. Dorota Vášáryová