Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomová práca

Obhajoba diplomových prác:

 

 

Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác

Predseda komisie:

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Členovia komisie:

MUDr. Jarmila Hornová, PhD.

MUDr. Miriam Kolníková, PhD. 

MUDr. Zuzana Matzová, PhD. 

doc. MUDr. Igor Škodáček, CSc.

Diplomanti na klinike

Obhájené diplomové práce

Akademický rok 2014/2015 

Dňa 10.6.2015 úspešne obhájili práce:

 

Barbora Jamrichová

Téma: ADHD a závislosti od psychoaktívnych látok 

Vedúci DP: MUDr. Zuzana Matzová, PhD. 

Oponent:

 

Paulína Petrasová

Téma: Rizikové faktory suicidálneho správania u detí

Vedúci DP: MUDr. Jana Trebatická, PhD. 

Oponent:

 

Dajana Malíková

Téma: Faktory ovplyvňujúce odpoveď na liečbu u porúch príjmu potravy

Vedúci DP: MUDr. Martina Paulinyová, PhD. 

Oponent:

 

Akademický rok 2013/2014

Dňa

2014 úspešne obhájili práce:

 

Alžbeta Rebičová

Téma: Možnosti terapie úzkostných porúch u detí na Slovensku v porovnaní so svetom

Vedúci DP: MUDr. Jana Trebatická, PhD. 

Oponent:

 

 

Akademický rok 2012/2013

Dňa

2013 úspešne obhájili práce:

 

Vladimíra Tužinská

Téma: Fenomén úzkosti u mladých ľudí

Vedúci DP: doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD. 

Oponent:

 

Akademický rok 2009/2010

Dňa 13.5.2010 úspešne obhájili práce:

Kristína Tóthová

Téma: Poruchy správania u detí a mladistvých 

 

Akademický rok 2007/2008 

Dňa 26.5.2008 úspešne obhájili práce:

Marcela Mrázová

Téma: Muzikoterapia u detí s hyperkinetickým syndrómom