Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Diplomová práca

Obhajoba diplomových prác:

 

 

Komisia pre obhajobu záverečných diplomových prác

Predseda komisie:

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

 

Členovia komisie:

MUDr. Jarmila Hornová, PhD.

doc. MUDr. Miriam Kolníková, PhD. 

MUDr. Zuzana Matzová, PhD. 

 

 

Diplomanti na klinike

Obhájené diplomové práce

Študent

Dátum obhájenia

Téma

Vedúci

MUDr. Kristína Tóthová

30.05.2010

Poruchy správania u detí a mladistvých

 

MUDr. Vanda Valkučáková

08.06.2011

Kognitívne a behaviorálne aspekty u detí s ADHD

doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.

MUDr. Vladimíra Tužinská

28.05.2013

Fenomén úzkosti u mladých ľudí

 

MUDr. Alžbeta Rebičová

20.05.2014

Možnosti terapie úzkostných porúch u detí na Slovensku v porovnaní so svetom

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Paulína Petrasová

10.06.2015

Rizikové faktory suicidálneho správania u detí

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Barbora Jamrichová

10.06.2015

ADHD a závislosti od psychoaktívnych látok

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Dajana Malíková

10.06.2015

Faktory ovplyvňujúce odpoveď na liečbu u porúch príjmu potravy

MUDr. Martina Paulinyová, PhD.

MUDr. Žofia Štofirová

18.05.2016

Špecifiká komplexnej terapie depresívnej poruchy u detí a adolescentov

doc. MUDr. Igor Škodáček, PhD.,        doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Ingrida Kormanová

29.05.2017

Schizofrénia so začiatkom v detstve

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Dominika Gajdošová

06.11.2017

Rizikové faktory pre rozvoj závislosti od internetu u detí a adolescentov

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Michaela Wagnerová

06.11.2017

Nesuicidálne sebapoškodzujúce správanie u detí a adolescentov

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Erika Nosianová

06.11.2017

Nelátkové závislosti u detí a adolescentov

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Barbora Adamcová

05.11.2018

Aspergerov syndróm

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Monika Huláková

21.10.2019

Porucha sexuálnej identity u detí

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Eva Koprivňanská

21.10.2019

Liečba závislosti na psychoaktívnych látkach v adolescencii

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Kristína Andrášiková

21.10.2019

Nové liečebné postupy pri poruchách príjmu potravy

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Magdaléna Slezáková

21.10.2019

Syndróm vyhorenia v medicínskej profesii

PhDr. Zuzana Hradečná

MUDr. Eliška Beňová

08.02.2021

Poruchy spánku u detí a adolescentov

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Linda Ferenceyová

08.02.2021

Výskyt obezity u detských a adolescentných pacientov s úzkostnou a depresívnou poruchou

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Gabriela Benczová

08.02.2021

Nežiaduce účinky liečby antipsychotikami u detských a adolescentných pacientov s psychotickou poruchou

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Enikő Tímár

07.02.2022

Možnosti liečby bipolárnej afektívnej poruchy v detskom veku

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Natália Kovárová

07.02.2022

Schizofrénia v detskom veku

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Kristína Kopáčiková

07.02.2022

Prevencia vzniku závislosti od internetu u detí a adolescentov

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Barbora Ellerová

07.02.2022

Vplyv spánku na duševné zdravie detí

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

MUDr. Veronika Taškárová

07.02.2022

Komorbidita ADHD v detskom veku

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

MUDr. Patrícia Dragunová

07.02.2022

Výskyt úzkostných symptómov u porúch príjmu potravy

PhDr. Zuzana Hradečná

Michaela Fraňová

07.03.2023

Poruchy autistického spektra u dievčat

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Miroslava Mokráňová

07.03.2023

Vplyv pandémie COVID 19 na emočné prežívanie u detí

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Kristína Maťašová

07.03.2023

Charakteristiky sebapoškodzujúceho správania

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Kristína Ababeiová

07.03.2023

Psychoterapeutické prístupy v liečbe porúch príjmu potravy

doc. MUDr. Jana Trebatická, PhD.