Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Doktorandské štúdium

MUDr. Jana Trebatická, PhD.

Téma: Hyperkinetická porucha aktivity a pozornosti a oxidačný stres

obhájená 03/2007

MUDr. Martina Paulínyová, PhD.

Téma: Výskum prognostických faktorov u pacientok s mentálnou anorexiou

obhájená 26.8.2011

MUDr. Zuzana Matzová, PhD.

Téma: Predispozície a faktory rozvoja závislosti od psychoaktívnych látok u nedospelých

obhájená 4.9.2014