Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci LF UK

MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková

Lekárska fakulta,
1.dON/x

MUDr. Adam Adamec, PhD.

Lekárska fakulta, I. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent

Mgr. Filip Adamec

Lekárska fakulta,
Dohoda

MUDr. Monika Achbergerová

Lekárska fakulta, Klinika detskej hematológie a onkológie
asistent
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná