Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci LF UK

MUDr. RNDr. Jaroslava Adamčáková

Lekárska fakulta,
1.dON/x

MUDr. Martin Alföldi, PhD.

Lekárska fakulta, II. gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent

MUDr. Mohamad Alsaeid

Lekárska fakulta, I. otorinolaryngologická klinika
asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Viliam Aľušik

Lekárska fakulta, Tajomník fakulty, Právne oddelenie
právnik, i. n.
+421 2 9011 9473

MUDr. Rateb Alzeer

Lekárska fakulta, II. onkologická klinika
1.dON
[1] 2 3 ... Nasledujúca Posledná