Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci LF UK

doktor stomatológie Jafar Assad

Lekárska fakulta, Klinika stomatológie a maxilof. chirurg.
asistent

M.B., B.Ch. Mohammed Ba Gunaid

Lekárska fakulta,
2.dCH/x

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9259

Ing. Janka Bábelová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav lekárskej terminológie a cudzích jazykov
zástupkyňa prednostu
+421 2 9011 9418
02/90 11 94 18
Pondelok09:00 – 10:00
Prvá Predchádzajúca 1 2 [3] 4 5 ... Nasledujúca Posledná