Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Prof. Arnold STERN, NYU, New York (22.10 - 24.10 2007)

MUDr. Arnold Stern, PhD., Profesor farmakológie na New York University, bol pozvaný prednášať na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v októbri 2007 v rámci národného projektu EXU (Excellent University)

Prof. MUDr. Stern v kancelárii dekana LFUK, Prof. MUDr. Labaš

Profesor Stern mal niekoľko prednášok, seminárov a konzultácií pre výskumníkov, odborníkov a verejnosť v Bratislavskom regióne a tiež pre pregraduálnych aj postgraduálnych študentov medicíny na Univerzite Komenského.

Hlavné témy jeho prednášok boli:

Oxidative stress and Health

Nitric Oxid as a Modulator of Cellular signaling

 

Posledných päť rokov profesor Stern pracoval ako Asistent Dekana pre Mimoškolské edukačné programy na New York University. Prednášal pre našich postgraduálnych študentov o zmienených aktivitách na NYU

International programs at NYU Medical School

Prof. Stern riadi a dohliada na Medzinárodný program zdravia pre študentov medicíny a na Program pre prípravné štúdium vedy a medicíny, ktorý je zameraný na prevysokoškolské a vysokoškolské iniciatívy.

 

Počas jeho návštevy sa diskutovalo o možnostiach ďalšej spolupráce medzi LFUK a NYU pre rozvoj výučby medicíny. Profesor Stern navštívil Ortopedickú kliniku v Ružinove a diskutoval s profesorom Rehákom. V marci 2008 bol profesor Testa z Ortopedickej kliniky v Bellevue Hospital na New York University pozvaný na návštevu Ortopedickej kliniky vo Fakultnej nemocnici v Ružinove.

 

Možná spolupráca vo výskume sa preberala na Ústave hygieny, zaujímajúc sa o detskú populáciu.