Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav súdneho lekárstva LF UK

Oznamy

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na skúške zo súdneho lekárstva - účasť na seminároch.

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu

Testové otázky - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

testové otázky na stiahnutie tu

Prednášky

náplň prednášok - všeobecné lekárstvo 

info tu

 

náplň prednášok - stomatológia

info tu

Harmonogram výučby, sylaby a náplň stáží

info pre študentov tu

harmonogram výučby bude vždy aktualizovaný pred začiatkom nového semestra