Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Harmonogram štúdia

Akademický rok 2017/2018

Zimný semester
Výučbaod 18.09.2017do 22.12.2017
Skúškové obdobie                     od 02.01.2018do 16.02.2018
Termíny pre prenesené predmety   
a predtermíny                                           
od 11.12.2017do 22.12.2017
Letný semester
Výučbaod 19.02.2018do 25.05.2018
Skúškové obdobieod 28.05.2018do 06.07.2018
Termíny pre prenesené predmety   
a predtermíny
od 14.05.2018do 25.05.2018
Neprenesené predmety, štátne skúšky
- opravný termín a náhradný termín 
od 20.08.2018do 25.08.2018
Študijný program všeobecné lekárstvo
Odovzdanie diplomových prácdo 30.9.2017
Obhajoby diplomových prácod 30.10.2017do 16.11.2017
Študijný program zubné lekárstvo
Odovzdanie diplomových prácdo 16.03.2018
Obhajoby diplomových prácod 14.05.2018do 25.05.2018

 

Študent je povinný získať hodnotenia za prenesené predmety do 06.07.2018.

Upozornenie: Podľa vysokoškolského zákona trvá akademický rok od 1. septembra do 31. augusta. Preto nie je možné v septembri konať povinnosti predpísané v predošlom akademickom roku!

Harmonogram výučby

Začiatok výučby730 hod.
Začiatok cvičení730 hod.
Trvanie stáží830*hod. - 1320hod.

 Ak nie je v rozvrhu hodín pre príslušný rok  štúdia a program uvedené inak. V semestri je 14 výučbových týždňov (všeobecné lekárstvo 5. rok štúdia LS - 15 výučbových týždňov).
Výučbová hodina trvá 50 minút, po nej nasleduje 10 minútová prestávka.

*Chirurgické predmety začínajú o 700 hod.