Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Rozvrhy

Študijný program biomedicínska fyzika

Akademický rok 2017/2018

Zimný semester       Letný semester
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
1. rok magisterské štúdium

Študijný program všeobecné lekárstvo

Akademický rok 2017/2018     (zmeny vyhradené) 

Zimný semester    Letný semester      
1. rok1. rok
2. rok2. rok
3. rok3. rok
3. rok - stáže3. rok - stáže
4. rok4. rok
4. rok - stáže4. rok - stáže
5. rok5. rok
5. rok - stáže5. rok - stáže
6. rok - spoločný rozvrh pre oba semestre

 

Každý študent je povinný si z povinne voliteľných predmetov  vybrať minimálne jeden predmet vo 4. a jeden predmet v 5. ročníku a zapísať si ho do výkazu o štúdiu na VŠ (index).
Účasť na výučbe tohto predmetu a vykonanie skúšky t.j. získanie kreditov je jednou z podmienok pre postup do vyššieho ročníka.  Sylaby povinne voliteľných predmetov

Riadnym študentom 3. - 6. ročníka ponúkame možnosť voľby nepovinného predmetu podľa svojich individuálnych záujmov. Štúdium nepovinne voliteľného predmetu trvá 1 semester v rozsahu 24 hodín prednášok.  Podmienkou výberu nepovinne voliteľného predmetu je absolvovanie základov predmetu v rámci povinnej výučby. Sylaby nepovinne voliteľných predmetov