Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Odborné klinické semináre

Odborné semináre I.internej kliniky LFUK a UNB

 

Miesto konania seminárov

Poslucháreň I.internej kliniky LF UK a UNB
Mickiewiczova 13
816 39 Bratislava

 

September 2017 - Január 2018

Vždy v stredu od 13:00 – 14:15 hod.

Bližšie informácie

Sekretariát kliniky
tel.: 57290 kl. 249

 

Program

 

20.  9.     LMWH v prevencii a liečbe venóznej tromboembólie

               Dr. Čelovská, PhD.

 

27.  9.     MODY Diabetes

              Dr. Mesárošová, PhD.      

 

4. 10.     Predsednictvo EU 

              Doc. Dr. Lietava, PhD.           

              Monoklánálna gamapatia a transplantácia srdca. 

              Dr. Nosáľ, PhD.

 

11. 10.   Diferenciálna diagnostika ortostatickej hypotenzie

              Dr. Imrich, PhD.          

                      

18. 10.   Novinky z ESC

              Dr. Čaprnda, PhD.

               Postavenie PRRT v manažmente pacientov s NENmi

               Doc. Dr. Kiňová, PhD.

             

25. 10.    Ako sa zmenil prístup k liečbe diabetika 2. typu

               Prof. Dr. Murín, CSc.                      

                                                       

 8. 11.     Atériová hypertenzia  - choroba i rizikový faktor

               Doc. Dr. Gašpar, CSc.                                                       

                                   

15. 11.   Aktuality v biologickej liečbe IBD

              Doc. Dr. Lukáč, CSc.

               IgG4 asociované ochorenie

              Doc.Dr. Šteňová, PhD.             

                                                                

 22. 11.    K P C R                        

               Dr. Kasperová            

                Srdce a železo 

               Dr.Nosál, PhD.

 

29. 11.     Celiakia      

                Dr. Hlinšťáková

                Heparínom indukovaná trombocytopénia - HIT 

                Dr. Vyskočilová

  

 6. 12.      Potrombotický syndróm        

                Prof. Dr. Štvrtinová, PhD.

                Význam kompresívnej liečby   

                MUDr. Ewald Ambrózy

     

 13.  12.    10.  Memoriál   Dionýza Oravca            

                Prof. Dr. Oravec, CSc.                       

 

 20. 12.    Vianočné  posedenie            

                          

 10 .  1.     Cushingov syndróm

                 Dr. Holováčová, PhD.

                 Kontrola srdcovej frekvencie pri fibrilácii predsiení 

                (z odporúčaní  ESC 2016)     

                 Dr.Mikla

 

17. 1.      Transfuziologické  školenie

                Dr. Kováčová, PhD.                                

         

24. 1.      Akútne komplikácie infarktu myokardu 

                Dr. Potočárová

               Infekčná endokarditída.      

                Dr. Komorníková

           

31.1.       Rezistentná hypertenzia 

               Dr. Kosmálová, PhD.

               Nežiadúce účinky niektorých liekov na

               kardiovaskulárny systém 

               Doc.Dr. Bulas, CSc.