Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ubytovanie

Ubytovanie v akademickom roku 2017/2018

Ubytovanie v akademickom roku 2017/18 sa riadi príkazom rektora Univerzity  Komenského.

Sprievodca ubytovacím procesom pre študentov UK.

Ubytovanie na akademický rok 2017/2018 - vizuál realizačnej fázy.

Harmonogram ubytovacieho procesu na akademický rok 2017/2018 - najdôležitejšie termíny 

A616.6.2017Žiadateľ dodá na študijné oddelenie fakulty UK podklady:
- potrebné na pridelenie bodov za aktivity,
- údaje o osobnom asistentovi žiadateľa s ŤZP.
čl. 8 ods. 1
príloha č. 1 bod 1
A723.6.2017Pridelenie bodov za aktivity fakultnými referentmi.čl. 8 ods. 1
B111.7.2017Začiatok podávania žiadostí o pridelenie ubytovania.
Začiatok lehoty na podávanie námietok pre údaje v el. systéme.
čl. 8 ods. 2 a 6, čl. 9 ods. 1
B217.7.2017Koniec podávania žiadostí o pridelenie ubytovania.
Koniec lehoty na podávanie námietok pre údaje v el. systéme.
čl. 8 ods. 2 a 6, čl. 9 ods. 1
B317.7.2017Povinnosť úhrady preddavku na kauciu prijatými uchádzačmi.čl. 8 ods. 4
B425.7.2017Oznámenie vyhodnotenia námietok.
Zverejnenie poradovníkov pokračujúcich študentov v elektronickom systéme.
čl. 9 ods. 6
čl. 10 ods. 3
B526.7.2017Notifikácia o nemožnosti stabilizácie izby.čl. 12 ods. 2
B628.7.2017 - 30.7.2017Výber izieb: žiadatelia z  prvej skupiny.

čl. 12 ods. 3
písm. a)
B731.7.2017 - 1.8.2017Výber izieb: žiadatelia z  prvej  a druhej skupiny.čl. 12 ods. 3 písm. b)
B82.8.2017 - 3.8.2017Výber izieb: žiadatelia z  prvej, druhej a tretej skupiny.čl. 12 ods. 3 písm. c)
B94.8.2017 - 5.8.2017Výber izieb: žiadatelia všetkých skupín a prijatí uchádzači.čl. 12 ods. 3 písm. d)
B106.8.2017 - 7.8.2017Výber izieb: sprístupnenie neobsadenej ubytovacej kapacity po posune čiar v poradovníkoch.čl. 12 ods. 6
C121.8.2017Začiatok ubytovacej fázy.čl. 14 ods. 1
C410.9.2017Koniec ubytovania na neobsadenú ubytovaciu kapacitu z poradovníkov.čl. 14 ods. 1

 

Vnútorný predpis č. 8/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá upravuje pravidlá rozdeľovania ubytovacej kapacity Univerzity Komenského v Bratislave. Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4

Harmonogram ubytovacieho procesu pre akademický rok 2017/2018

Vnútorný predpis č. 9/2017 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave, ktorou sa určujú pravidlá pre stanovenie cien za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach Univerzity Komenského v Bratislave. Predpis je platný a účinný od 20. 04. 2017.