Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Štátne skúšky a obhajoby

Predštátnicová stáž

Študenti 6. ročníka sú povinní si vytlačiť tlačivo „Potvrdenie o absolvovaní výučby v 6. ročníku", ktoré dajú potvrdiť zodpovedným pedagógom na jednotlivých klinikách, kde stáž absolvovali. Vyplnené tlačivo študenti odovzdajú na klinike, kde budú konať štátnu skúšku. Absolvovanie stáží je jednou z podmienok pripustenia k štátnej skúške. 

Potvrdenie o absolvovaní výučby:
Interná medicína
Chirurgia
Gynekológia a pôrodníctvo
Pediatria