Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Nepovinne voliteľné predmety

     Riadnym študentom 3. - 6. roka štúdia ponúkame možnosť voľby nepovinného predmetu podľa svojich individuálnych záujmov. Štúdium nepovinne voliteľného predmetu trvá 1 semester v rozsahu 24 hodín prednášok.  Podmienkou výberu nepovinne voliteľného predmetu je absolvovanie základov predmetu v rámci povinnej výučby.

Zoznam nepovinne voliteľných predmetov

Sylaby nepovinne voliteľných predmetov

    Podrobné informácie o nepovinne voliteľnom predmete Vám poskytne zodpovedný pedagóg predmetu na začiatku akademického roka.