Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Anketa

Anketa

Vážení študenti,

vedenie Lekárskej fakulty UK pre Vás pripravilo študentskú anketu za akademický rok 2016/2017 v elektronickej podobe. Reflektovalo tým požiadavku väčšiny študentov z predchádzajúcej ankety, aby bola anketa realizovaná v budúcnosti elektronicky. Anketa je prístupná na stránke:  https://anketa.uniba.sk/fmed/

Na prihlásenie sa do študentskej ankety použite rovnaký login a heslo ako používate do systému AiS2. Po odoslaní ankety budú Vaše odpovede anonymizované a nebude možné zistiť autora konkrétnych hodnotení a komentárov. Pri predmetoch, kde sa výučba realizuje na viacerých klinikách, hodnoťte predmet len na tých klinikách, na ktorých ste sa zúčastnili výučby. Anketu je možné vypĺňať do 30.11.2017. Účasť v ankete je povinná.