Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Povinne voliteľné predmety a kurzy

Zimný semester

 

Termíny kurzov a povinne voliteľných predmetov v 1. a 2.  semestri akademického roka 2021/2022

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom kurzu alebo predmetu.

Nahlásenie sa na kurzy a predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na kurz alebo predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 

 


KURZ

 

Získavanie vedeckých informácií z medicínskych databáz

Vyučujúci: prof. RNDr. Ivan Varga, PhD. et PhD., prof. MUDr. Jozef Záhumenský, Ph.D.

Kredity:  5

 

Termín : 15.11.2021 a 16.11.2021 od 15.30 hod. - 19.00 hod. prostredníctvom MS Teams 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať obe dni konania kurzu. 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk 

 


KURZ

 

Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov

 

garant kurzu: Mgr. Katarína Soroková +421 2 9011 9428

mail:  katarina.sorokova@fmed.uniba.sk, vypoctove.prednosta@fmed.uniba.sk

vyučujúca: Mgr. Katarína Révayová

Kredity:  5

Čas : od 14:00-19:00 hod.

Na kurz je potrebné prihlásiť sa, z kapacitných dôvodov PC učebne na linkách:

10.11.2021 14:00 – 19:00 Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov (Miesto konania: PC učebňa - podkrovie domčeka Výpočtového strediska a Imunologického ústavu LF, Odborárske nám. 14, Bratislava)

24.11.2021 14:00 – 19:00 Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov (Miesto konania: PC učebňa na Moskovskej ulici, Bratislava)

29.11.2021 14:00 – 19:00 Prezentácia a grafické spracovanie vedeckých výsledkov (Miesto konania: PC učebňa - podkrovie domčeka Výpočtového strediska a Imunologického ústavu LF, Odborárske nám. 14, Bratislava

Na jeden termín sa môže hlásiť maximálne 12 študentov.

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať jeden z uvedených termínov (tzn. 5 hodín výučby) 

 


KURZ

 

Analýza klinických dát, plánovanie a hodnotenie klinických štúdií, príprava grantových projektov

 

Vyučujúci : prof. MUDr. Michal Mego, DrSc.

Kredity : 5

 

Termín : 8.12.2021 a 9.12.2021 od 14.00 h. prostredníctvom MS Teams

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk  

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Funkčná anatómia reprodukcie človeka a klinická embryológia

 

Termín :  


24. 1. 2022, 16:00 hod. – 19:00 hod. –  prof. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.

25. 1. 2022, 16:00 hod. – 19:00 hod. – doc. et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.

26. 1. 2022, 16:00 hod. – 19:00 hod. – prof. RNDr. Ivan Varga, PhD.

 

Predmet sa bude konať formou MS Teams.  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny. 

Prihlásiť sa môžete do 21.1.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk 

  

Letný semester

 

Termíny povinne voliteľných predmetov v 2.  semestri akademického roka 2021/2022

 

Pri prihlasovaní prosím uvádzajte priezvisko, meno a titul !!!

Nahlásiť sa je potrebné najneskôr 4 dni pred termínom predmetu.

Nahlásenie sa na  predmety je záväzné. Ospravedlnená neúčasť je len v prípade PN (predložiť doklad)

Informačné listy kurzov a povinne voliteľných predmetov nájdete tu : https://zona.fmed.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacne-listy-predmetov-a-kurzov-od-akadr-20162017/

Prihlášku na predmet nájdete tu

Odpoveď na prihlásenie neposielame. Prihláška je automaticky akceptovaná.

Prosíme o dochvíľnosť pri príchode na výučbu !!!

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Neurovedy - nové trendy

Termín : 29.3.2022 – 1.4.2022

Čas: 15.00 hod. – 18.00 hod

Skúška: formou testu 

 

Predmet sa bude konať formou MS Teams.

Prihlásiť sa môžete do 25.3.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 

Utorok  29.03.2020 

15.00 – 16.20

prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD 

Rodovo špecifický prístup k výskumu mozgových funkcií/Autizmus 

16.30 – 18.00

prof. MUDr. Boris Mravec, PhD. 

Komplexnosť neuro-endokrinno-imunitných interakcií/ Mikrodisekcia mozgových štruktúr 

 

Streda 30.03. 2020 

15.00 – 16.20

doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD

Téma bude definovaná

16.30 – 18.00

prof. MUDr. Ján Pečeňák, PhD  

Základy psychofarmakológie a výskum nových liekov. 

 

Štvrtok 31.03.2020 

15.00 – 16.20

doc. MVDr. Norbert Žilka, PhD

Neuropatológia demencií 

16.30 – 18.00

MUDr. Igor Riečanský, PhD 

Funkčné in vivo metódy vo výskume ľudského mozgu 

 

1.4. 2020 test

 

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Veda a výskum - prečo, ako, kedy a kde. Základné princípy

 

Garant predmetu: prof. MUDr. Viera Štvrtinová, CSc.

Kredity : 10

Termíny : 22.3.2022, 23.3.2022, 10.5.2022, 11.5.2022

Čas : od 14:30 hod.

Miestnosť : zasadacia miestnosť Vedeckej rady LF UK, Špitálska 24

 

Obmedzený počet študentov : 15

V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených doktorandov informovať, že ich prihlášku už nie je možné akceptovať. 

Kapacita je naplnená !!!! 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk   

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Nové trendy v klinickej biochémii

 

Rozsah: 12 hodín prednášok

Ukončenie: skúška (test), 10 kreditov

Garant predmetu: prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD.

 

Vyučujúci:

Prof. Ing. Z. Ďuračková, PhD., doc. PharmDr. V. Jakuš, CSc.,  RNDr. J. Muchová, PhD., Prof. MUDr. L. Turecký, CSc.,  doc. Ing. I. Žitňanová, PhD.

 

Termín:  19.5.2022, 20.5.2022, 30.5.2022, 31.5.2022

 Čas: od 13:00 hod. do 15:30 hod.

 

Predmet sa bude konať formou MS Teams.

Informácia o konaní PVP bude oznámená aj na stránke ústavu: https://zona.fmed.uniba.sk/pracoviska/teoreticke-ustavy/ustav-lekarskej-chemie-biochemie-a-klinickej-biochemie-lf-uk/iii-stupen-vzdelavania/

A pozvánka na prednášku bude zverejnená v MS Teams: „PVP Nové trendy v klinickej biochémii“

Prednášky budú dostupné aj v pdf formáte v tíme „Nové trendy v klinickej biochémii“ v MS Teams (pod Súbormi)

 

Prihlásiť sa môžete do 17.5.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanova@fmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email. 

 

Program predmetu:

Štvrtok  19. 5. 2022:

 • Chémia voľných radikálov - definícia, biologické vlastnosti, ich tvorba. (Z. Ďuračková)
 • Oxidačné poškodenie lipidov, proteínov a DNA. (Z. Ďuračková)
 • Účasť voľných radikálov vo fyziologických procesoch a vybraných patologických podmienok (psychické poruchy) (Z. Ďuračková)
 • Ochranné systémy proti účinku voľných radikálov (antioxidačné systémy). (Z. Ďuračková)

 

Piatok 20. 5. 2022:

 • Význam prírodných látok (polyfenolov, polynenasýtených mastných kyselín a probiotík) s biomodulačnou aktivitou   v prevencii a terapii chorôb. (J. Muchová – Z. Paduchová)
 • Metódy na stanovovanie voľných radikálov a antioxidantov. (J. Muchová)
 • Kardiovaskulárne ochorenia a oxidačný stres (J. Muchová – M. Chomová)

 

Pondelok 30. 5. 2022:

 • Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 • Poškodenia pečene. (L. Turecký)
 • Diabetes mellitus. ( V. Jakuš)

 

Utorok 31. 5. 2022:

Oxidačný stres v patobiochemických procesoch niektorých ochorení - pokračovanie

 • Nádorové ochorenia (I. Žitňanová)
 • Zdravé starnutie  (I. Žitňanová - Z. Országhová )
 • Záverečná diskusia, otázky a odpovede (roundtable). 

  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Nové poznatky z patológie a patologickej fyziológie

 

Garancia:  prof. MUDr. Beata Mladosievičová, CSc.

Kredity:  10

 

Termín : 23.5.2022 - 26.5.2022 

Čas: od 14.00 hod. - 16.20 hod.

Predmet sa bude konať formou MS Teams.

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Prihlásiť sa môžete do 19.5.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 


 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Nové lieky  a stratégie  vo  farmakoterapii 

 

Garant: prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

Počet hodín výučby: 12

Kredity:  10

 

Termíny:  26.4.2022, 3.5.2022, 10.5.2022, 17.5.2022 

Čas: od 14.30 hod. – 17.20 hod.

 

Predmet sa bude konať formou MS Teams.

Prihlásiť sa môžete do 22.4.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk, kde prosím uveďte aj svoj univerzitný email.

 

26.4. 2022

Hodnotenie farmakoterapie pacientov na základe molekulárnych a farmakologických parametrov; diagnostika, stratifikácia a prognóza.

Doc. PharmDr. Andrea Gažová, PhD.

 

3.5. 2022

Farmakoterapia v gravidite a laktácii. Osobitosti farmakoterapie v detskom veku.

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

 

10.5. 2022

Trendy v oblasti liečby kardiovaskulárnych ochorení

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

 

17.5. 2022

Farmakoepidemiológia. Osobitosti farmakoterapie v geriatrii.

Prof. MUDr. Martin Wawruch, PhD.

 

  

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Biomedicínska štatistika

 

Rozsah: 8 hodín prednášok + 4 hodiny praktické cvičenia

Ukončenie: skúška formou testu

Vyučujúci: prednášky:  doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD. a Mgr. Peter Slezák, PhD.

Cvičenia:  Mgr. Peter Slezák, PhD., Mgr. Šimon Šutý a doc. RNDr. Iveta Waczulíková, PhD.

 

Termín :  5.4.2022; 7.4.2022; 12.4.2022 a 14.4.2022 od 15:00 - 17:30 s prestávkou

Miesto konania : Veľká poslucháreň NTÚ, Sasinkova 4.

 

Predmet sa bude konať prezenčne.  

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 1.4.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk 

 

 

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Molekulárna biológia a genetika – nové trendy

 

Počet hodín : 12 (4x 3 hod.)

Gestor výučby : doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.

Prednášajúci   : doc. MUDr. Ján Chandoga, CSc., RNDr. Robert Petrovič, PhD.

 

Termíny : 14.6.2022, 15.6.2022, 21.6.2022, 22.6.2022 od 14.30 hod.

Miesto konania : Moskovská ulici č.2 (1. poschodie vľavo) miestnosť č.113, Bratislava

 

Predmet sa koná prezenčne.  

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny predmetu.

Prihlásiť sa môžete do 10.6.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovauniba.sk

 


 

POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Nové trendy a vedecká práca v zobrazovacích metódach /rádiológia, nukleárna medicína/

 

Rozsah : 12 hodín

 

Vyučujúci: prof. MUDr. Jozef Bilický, CSc., doc. MUDr. Jana Poláková Mištinová, PhD.,       

doc. MUDr. Soňa Balogová, CSc.,  MUDr. Vladimír Javorka, PhD.

 

Termín konania :  18.5.2022, 19.5.2022, 20.5.2022 od 13.00 hod. – 17.00 hod.

 

Predmet sa koná formou MS Teams. 

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

Prihlásiť sa môžete do 16.5.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovauniba.sk

 

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Evidencia ochorení, národné zdravotné registre, dispenzarizácia

 

Termín konania : 1.6.2022, 2.6.2022  , 8.6.2022, od 16.00 hod. do 19.00 hod.

 

Miesto konania : Malá poslucháreň LF UK, Sasinkova 4, Bratislava

 

Predmet sa koná v dňoch 1. a 2. júna 2022 prezenčne.  

 

Dňa 8.6.2022 sa predmet bude konať formou MS Teams, kde sa bude preberať "domáca úloha"

 

Pre uznanie kreditov je potrebné absolvovať všetky uvedené termíny.

 

  

Prihlásiť sa môžete do 30.5.2022 do 12.00 hod. na email jana.sulanovafmed.uniba.sk 

 


POVINNE VOLITEĽNÝ PREDMET

 

Laboratórna technika

 

Celkovo 6 hodín kontaktnej výučby: 6 hodín prednášok

Vyučujúci: RNDr. Elena Tibenská, PhD., prof. MUDr. L. Turecký, CSc.

Počet kreditov: 5 kreditov

 

Termín konania:  8.6.2022 o 9.00 hod.

Miesto konania: Medirex a. s., Galvaniho 17/C, Bratislava

 

 

 

Predmet sa koná prezenčne.  

 

Obmedzený počet študentov : 10

V prípade naplnenia kapacity budeme prihlásených doktorandov informovať, že ich prihlášku už nie je možné akceptovať. 

Kapacita je naplnená !!!!  

 

Je potrebné sa prihlásiť e-mailom na adrese: jana.sulanova@fmed.uniba.sk