Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
vedúci ústavu
Publikačná činnosť

Žaneta Horváthová

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Anna Killingerová

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
špecialista v oblasti informatiky
Telefón
02/593 57 360

Ing. Daniel Kosnáč

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
špecialista v oblasti informatiky
Publikačná činnosť

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
odborný zamestnanec v informatike, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
špecialista v oblasti informatiky
Publikačná činnosť

Mgr. Karolína Matlahová

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
odborný zamestnanec v informatike, i. n.
Publikačná činnosť

Karol Pek

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
pomocník a upratovač v kancelárii

MUDr. Martin Pekarčík

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
špecialista v oblasti informatiky

MDDr. Barbora Šufliarsky

Lekárska fakulta, Ústav simulačného a virtuálneho medicínskeho vzdelávania
špecialista v oblasti informatiky
Publikačná činnosť