Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Simulátory

"Čo počujem, to zabudnem. Čo vidím, to si zapamätám. A čo robím, tomu rozumiem"

 

Škola hrou. Revolučný pojem zavedený v 17. storočí Jánom Ámosom Komenským nachádza čoraz širšie uplatnenie v moderných metódach učenia nazvaných "learning-by-doing", t.j. simulačné hry. Simulačnou hrou je tak možné bez rizika otestovať chovanie simulovaných objektov nakoľko akákoľvek chyba pri simulácii nemá žiaden negatívny vplyv na objekt.

Pacientsky simulátor možno využívať pri simulačnej hre. Jedná sa o medicínsky trenažér, so softvérovo riadenou figurínou pacienta ktorý má hmatné pulzy, dýcha, možno ju pripojiť na reálne medicínske prístroje (ako EKG, defibrilátor), vykonávať na nej úkony ako napríklad kardiopulmonálna resuscitácia, intubácia a podobne. Na simulátore je teda možné precvičovať širokú škálu medicínskych úkonov a je ju možné využiť na komplexný tréning lekárskych tímov.

Tieto simulované prípady sa potom využívajú pri tréningu správnych postupov lekárov a študentov medicíny. Pravidelným tréningom tak študent získa skúsenosti a zručnosti ako správne reagovať a postupovať v rôznych klinických prípadoch, s ktorými sa môže stretnúť vo svojej lekárskej praxi.

iStan

iStan je vyššia trieda dospelého pacientského simulátora a najdokonalejší bezdrôtový simulátor na trhu. Jeho výhodou oproti iným simulátorom rovnakého typu je zabudovaný fyziologický model.

 

Funkcie a vlastnosti

 

 •   zabudovaný fyziologický model

         -  automatické zmeny fyziologických parametrov ako odozva na zákrok

 

 •   realistické dýchacie cesty

         -   reálne zvuky dýchania a frekvencia dýchania

         -   pohyb hrude je synchronizovaný s frekvenciu dýchania

         -   možnosť intubácie (nazálne a orálne)

         -   možnosť vykonať tracheostómiu a krikotyreotómiu

         -   simulované napojenie senzora na meranie saturácie O2

         -   meranie vydýchovaného CO2

         -   počúvanie brušných zvukov

 

 •   realistický kardiovaskulárny a neurologický systém

         -  reálne zvuky srdca a ich intenzita

         -   široká paleta rôznych typov EKG kriviek

         -   použitie reálnych prístrojov (EKG, defibrilátor...)

 

 •   fotosenzitívne oči

         -   citlivé na svetlo

         -   nastavenie frekvencie žmurkania

 

 •   pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií

 •   predpripravené zvuky a možnosť napojenia sa na iStan-a cez vysielačku

 •   aplikovanie liečiv (intravenózne, "in silico")

         - súčasťou je aj farmakologický editor, ktorý umožňuje vytváranie nových liečiv

 

 •   predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

VICTORIA

VICTORIA je pôrodný simulátor, ktorý má skoro všetky vlastnosti a funkcie ako HAL 3101 (realistické dýchacie cesty, možnosť intubácie, kardiovaskulárny systém, pripojenie na pacientsky monitor, atď..). Preto sú nižšie uvedené len jej špeciálne funkcie a vlastnosti. K VICTORII patrí aj bábätko.

Funkcie a vlastnosti

 • simulácia fyziologického pôrodu
 • simulácia pred- a popôrodných komplikácií (zranení)
 • realistické pôrodné cesty (vhodné na gynekologické a popôrodné vyšetrenie)
 • simulácia pôrodu cisárskym rezom
 • simulácia patofyziologických pôrodov
 • simulácie palplácie tehotenského bruška
 • cyanóza bábätka

<output>

 •  realistické dýchacie cesty a možnosť intubácie

          - orálna aj nazálna intubácie

         - senzor detekujúci hĺbku intubácie

         - vykonávanie tracheostómiu a krikotyreotómiu

         - monitorovanie rýchlosti a hĺbky dýchania

         - možnosť asistovanej ventilácie

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod.

         - zvuky dýchania synchronizované s dýchaním

 

 •  realistický kardiovaskulárny systém

         - reálne zvuky srdca

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja a defibrilátora

        - meranie krvného tlaku (tlakomer, palpácia, auskultácia)

        - Korotkovove zvuky medzi systolickým a diastolickým tlakov

        - reálne pulzy synchronizované s EKG

 

 •  pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií 

 

 •  cyanóza a možnosť podávania O2

 

 •  predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

</output>

<output>

 •  realistické dýchacie cesty a možnosť intubácie

          - orálna aj nazálna intubácie

         - senzor detekujúci hĺbku intubácie

         - vykonávanie tracheostómiu a krikotyreotómiu

         - monitorovanie rýchlosti a hĺbky dýchania

         - možnosť asistovanej ventilácie

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod.

         - zvuky dýchania synchronizované s dýchaním

 

 •  realistický kardiovaskulárny systém

         - reálne zvuky srdca

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja a defibrilátora

        - meranie krvného tlaku (tlakomer, palpácia, auskultácia)

        - Korotkovove zvuky medzi systolickým a diastolickým tlakov

        - reálne pulzy synchronizované s EKG

 

 •  pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií 

 

 •  cyanóza a možnosť podávania O2

 

 •  predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

</output>

<output>

 •  realistické dýchacie cesty a možnosť intubácie

          - orálna aj nazálna intubácie

         - senzor detekujúci hĺbku intubácie

         - vykonávanie tracheostómiu a krikotyreotómiu

         - monitorovanie rýchlosti a hĺbky dýchania

         - možnosť asistovanej ventilácie

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod.

         - zvuky dýchania synchronizované s dýchaním

 

 •  realistický kardiovaskulárny systém

         - reálne zvuky srdca

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja a defibrilátora

        - meranie krvného tlaku (tlakomer, palpácia, auskultácia)

        - Korotkovove zvuky medzi systolickým a diastolickým tlakov

        - reálne pulzy synchronizované s EKG

 

 •  pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií 

 

 •  cyanóza a možnosť podávania O2

 

 •  predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov)

</output>

 

 

HAL 3101

Funkcie a vlastnosti

 

 •  realistické dýchacie cesty a možnosť intubácie

          - orálna aj nazálna intubácie

         - senzor detekujúci hĺbku intubácie

         - vykonávanie tracheostómiu a krikotyreotómiu

         - monitorovanie rýchlosti a hĺbky dýchania

         - možnosť asistovanej ventilácie

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod.

         - zvuky dýchania synchronizované s dýchaním

 

 •  realistický kardiovaskulárny systém

         - reálne zvuky srdca

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja a defibrilátora

        - meranie krvného tlaku (tlakomer, palpácia, auskultácia)

        - Korotkovove zvuky medzi systolickým a diastolickým tlakov

        - reálne pulzy synchronizované s EKG

 

 •  pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií 

 

 •  cyanóza a možnosť podávania O2

 

 •  predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

HAL 3005

HAL 3005 je bezdrôtový pediatrický simulátor dieťaťa vo veku 5 - 9 rokov.

 

Funkcie a vlastnosti

 

 •   realistické dýchacie cesty a možnosť intubácie

         - orálna aj nazálna intubácia (použitie lanryngoskopu)

         - senzor detekujúci hĺbku intubácie

         - kontrolovaná rýchlosť a hĺbka dýchania synchronizovaná s pohybom hrude

         - vykonávanie tracheostómie a krikotyreotómie

         - možnosť asistovanej ventilácie

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod

         - nezávislé nastavenie pravých a ľavých zvukov dýchania

         - zvuky dýchania synchronizované s dýchaním

 

 •   realistický kardiovaskulárny systém

        - reálne srdcové ozvy a šelesty s možnosťou nastavenia ich intenzíty

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja a defibrilátora

        - meranie krvného tlaku (tlakomer, palpácia, auskultácia)

        - Korotkovove zvuky medzi systolickým a diastolickým tlakom

        - reálne pulzy synchronizované s EKG

 

 •   podávanie liečiv - intravenózne, intramuskulárne, intraoseálne

 •   aktívne oči

        - fotosenzitívne

        - nastavenie frekvencie žmurkania

       

 •   pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií

 •   cyanóza a možnosť podávania O2

 •   predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

HAL 3010

HAL 3010 je bezdrôtový simulátor 40 týždňového novorodenca (možnosť simulácie dieťaťa do veku jedného roka).

 

Funkcie a vlastnosti

 

 • realistické dýchacie cesty a možnosť orálnej a nazálnej intubácie

         -  monitorovanie rýchlosti a hĺbky dýchania

         - možnosť asistovanej ventilácie

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod.

         - zvuky dýchania synchronizované s dýchaním

 

 •   realistický kardiovaskulárny systém

        - reálne srdcové ozvy a šelesty s možnosťou nastavenia ich intenzity

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja

        - pulzy synchronizované s EKG

        - po pripojení pupočníka aj pupočníkový pulz

       

 •   pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií

 •   cyanóza a možnosť podávania O2

 •   podávanie liečiv - biletarálny intravenózny a intraoseálny prístup

 •   kateterizovanie pupočníka

 •   predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

USG simulátor

CAE Vimedix realistický ultrazvukový simulátor, ktorý uľahčuje proces učenia sa kardiálneho, pľúcneho a brušného ultrazvuku. Vďaka inovatívnemu softvéru urýchľuje vývoj základných psychomotorických a kognitívnych schopností pri manipulácii s ultrazvukovou sondou, interpretácii obrazu, diagnostike a klinickom rozhodovaní.

Funkcie a vlastnosti:

 

·            2D, Bi-Plane a M-Mode zobrazenia

·            nastaviteľné nastavenia obrazu (hĺbka, pozorovací uhol, kontrast)

·            farebný Doppler, Doppler s kontinuálnou vlnou a Doppler s pulznou vlnou srdca

·            farebný Doppler dolnej dutej žily a pre vybrané patológie

·            analýza merania vrátane merania dĺžky/priemeru, obvodu a plochy

·            funkcia priblíženia pre ultrazvukové snímky

·            možnosť zmraziť obrázok a posúvať

·            možnosť pridať šum na ultrazvukové zobrazenie na zmenu kvality obrazu a úrovne prezerania

·            viac ako 200 dostupných patológií s možnosťou skryť patologické názvy

Juno

CAE Juno je bezdrôtový dospelý pacientský simulátor jednoducho zmeniteľný z muža na ženu. Je navrhnutý tak, aby spĺňal vzdelávacie požiadavky na klinické ošetrovateľské schopnosti, od školiacich úloh až po pokročilé scenáre starostlivosti o pacienta.

 

Funkcie a vlastnosti:

 

·       realistické dýchacie cesty a možnosť orálnej a nazálnej intubácie

         - nastavenie rýchlosti dýchania

         - ručné bilaterálne zdvíhanie a klesanie hrudníka

         - reálne zvuky dýchania, frekvencia dýchania a pod.

 

·         realistický kardiovaskulárny systém

        - reálne srdcové ozvy a šelesty s možnosťou nastavenia ich intenzity

        - možnosť pripojenie reálneho EKG prístroja

        - meranie krvného tlaku pomocou auskultácie a palpácie

       

·         pripojenie na pacientský monitor a zobrazenie vitálnych funkcií

·         podávanie liečiv - uniletarálny intravenózny a intraoseálny prístup

·         predpripravené scenáre a možnosť vytvárania vlastných scenárov

Trenažéry

3D tlačiarne

3D tlačiarne Original Prusa i3 MK3S ponúkajú kvalitnú viacfarebnú tlač materiálov s teplotou tlače do 300 °C.  

 • vylepšený extruder
 • magnetická vyhrievaná podložka MK52
 • vymenitelné PEI pláty na tlač
 • možnosť tlačiť až 5 materiálov naraz
 • Podporované materiály – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, Bronzefill, ASA, T-Glase, Carbon-fibers enhanced filaments, Polycarbonaty