Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Novinky

Pomáhame testovať pľúcnu ventiláciu

Ďalšou podporovanou aktivitou je vývoj pľúcnej ventilácie pre pacientov zasiahnutých vírusom SARS-CoV-2. Sme radi, že sme mohli pomôcť odtestovať prototyp na našich simulátoroch. 

Doktorandi Mgr. Samuel Furka a Mgr. Daniel Furka z katedry Fyzikálnej a Teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK v spolupráci s medikom a asistentom na anesteziológií Daliborom Gallikom z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a primárom oddelenia ambulantnej chemoterapie JUDr. MUDr. Patrikom Palackom MBA. MPh. Phd. LL.M., z Národného Onkologického ústavu vyvinuli náhradu pľúcnej ventilácie, ktorú bude možné použiť, keď už v nemocniciach nebude dostupný žiaden "štandardný" prístroj. Výhodou tejto alternatívnej ventilácie s názvom Q-vent je konštrukčná cena približne 80€ a kompatibilita s rôznymi bežnými nemocničnými pomôckami.

Publikované články si môžete pozrieť kliknutím tu, tu a tu.

Pomáhame prekonať Covid-19

Náš ústav reaguje na výzvu "Pomôž nemocnici" (https://pomoznemocnici.sk/) a tak sme naše 3D tlačiarne použili na tlač držiaka na ochranný štít. Tie budú dodané všetkým lekárom  #pomoznemocnici

Začali sme s výrobou vlastných USG fantómov!

Nedávno sme začali s prodkciou vlastných USG fantómov, ktoré sa dajú využiť na tréning ultrasonografie. USG je rýchla a neinvazívna metóda dovoľujúca rýchly skríning. Spolu s USG simulátorom Vimedix a niekoľkými reálnymi USG zariadeniami chceme výučbu obohatiť o rôzne fantómy, ktoré napomôžu skvalitneniu výučby. 

Na obrázku chceme ukázať náš prvý, ktorý umožňuje nácvik intravenózneho prístupu pomocou USG. Ako môžete vidieť, kvalita USG obrazu a materiálu sú ozaj kvalitné.

Šéf Simulačného centra dostal medailu!

Šéf našeho simulačného centra LFUK bol ocenený medailou od rektora univerzity pri príležitosti 100 výročia Lekárskej fakulty UK. Srdečne gratulujeme!

Nové detašované pracovisko

ÚSVMV otvorilo nové detašované pracovisko v spolupráci s Detskou klinikou LF UK a DFNsP. Od začiatku zimného semestra akademického roku 2017/2018 tu prebieha výučba pediatrie slovenských i anglických skupín 4. a 5. ročníka štúdia všeobecného lekárstva.