Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav súdneho lekárstva LF UK

Oznamy

Prednášky zo súdneho lekárstva v dňoch 19. - 22.02.2024 sa budú konať v posluchárni I. neurologickej kliniky v Nemocnici Staré Mesto.

Literatúra pre samoštúdium

 

 

 

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu

Testové otázky - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

testové otázky na stiahnutie tu

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu