Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav súdneho lekárstva LF UK

Oznamy-Karanténa

Literatúra pre samoštúdium počas prerušenia výučby:

 

 

Termíny skúšok budú dohodnuté po obnovení výučby.

Oznamy

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na skúške zo súdneho lekárstva - účasť na seminároch.

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu

Testové otázky - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

testové otázky na stiahnutie tu

Prednášky

5. ročník všeobecné lekárstvo 

Náplň prednášok  

info tu  

Schéma výučby

info tu

Náplň stáží

info tu 

 

Náplň prednášok 

info tu  

Harmonogram a náplň stáží 

info tu

 

Povinne voliteľný predmet 

info tu

Literatúra pre samoštúdium počas prerušenia výučby:

shorturl.at/ivwNY

Termíny skúšok budú dohodnuté po obnovení výučby.

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu