Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav súdneho lekárstva LF UK

Oznamy

Literatúra pre samoštúdium

 

Absencia počas rektorského voľna, dekanského voľna alebo štátneho sviatku sa hodnotí ako účasť.

Podmienky účasti na skúške zo súdneho lekárstva - účasť na seminároch.

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu

Testové otázky - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

testové otázky na stiahnutie tu

Otázky na skúšku - všeobecné lekárstvo, zubné lekárstvo

otázky na skúšku na stiahnutie tu