Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Sociálne lekárstvo

Výučba Sociálneho lekárstva v LS akad. roka 2020/2021 sa bude realizovať online v prostredi MS Teams. Všetky informácie k výučbe aj skúške nájdete v tíme "Sociálne lekárstvo 4 roč. VL 2020/2021"