Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Zamestnanci a kontakty

Zamestnanci (vysokoškolskí učitelia)

prof. MUDr. Pavel Babál, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9011 9259

MUDr. Michal Palkovič, PhD., MPH

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9247
02/593 57 247

MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9011 9594
02/593 57 594
https://www.linkedin.com/in/vladimir-sisovsky-62402338/

prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
profesor
+421 2 9011 9444

Mgr. Lucia Donarová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
laborant pitevný, preparátor
+421 2 9011 9248

Jozef Hanko

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

MUDr. Samuel Horák

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
asistent
+421 2 9011 9591

Anna Hurtonyová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

doc. MUDr. Pavol Janega, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9249
02/593 57 249
31 249
http://www.linkedin.com/in/pavoljanega
LF UK, NTÚ, 2.posch.
Konzultácie: Podľa potreby. Kontaktujte ma e-mailom. Consultations: As needed. Contact me by e-mail.

MUDr. Andrea Janegová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy
+421 2 9011 9897
02/593 57 249
Aktuálny email: andi.janegova@gmail.com

MUDr. Lucia Krivošíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent

MUDr. Katarína Letkovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent
+421 2 9011 9240
02/593 57 240
Konzultácie: Štvrtok 12:00 - 13:00 katarina.kubisova@fmed.uniba.sk

MUDr. Kristína Mikuš Kuracinová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent
+421 2 9011 9902
02/593 57 249
aktuálny email : kristina.kuracinova@gmail.com kontaktujte podľa potreby

MUDr. Hedviga Mrázová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent
+421 2 9011 9899
02/593 57 256
Konzultácie: Štvrtok 11:00 - 12:00 Aktuálny email: hedviga.mrazova@fmed.uniba.sk

Juraj Pazucha

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
strážnik

Gabriela Svičeková

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
dokumentarista
+421 2 9011 9258
02/593 57 258

Eva Šípošová

Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta, Ústav patologickej anatómie
sanitár

Ostatní zamestnanci

 1. AFD Publikačná činnosť Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave do roku 1984 Analýza dostupných dokumentov / J. Jakubovský ... [et al.]
  In: Z histórie a súčasnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2454-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 38-42
 2. AGI Diagnostické problémy ochorení štítnej žľazy - nové trendy v molekulárnej diagnostike : záverečná správa projektu MZ SR č. 2006/23-UK-02. / Ved. projektu P. Babál; člen výsk. tímu P. Janega ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2010

Doktorandi

 1. AFD Publikačná činnosť Ústavu patologickej anatómie LF UK v Bratislave do roku 1984 Analýza dostupných dokumentov / J. Jakubovský ... [et al.]
  In: Z histórie a súčasnosti Lekárskej fakulty UK v Bratislave. - ISBN 978-80-223-2454-0. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 38-42
 2. AGI Diagnostické problémy ochorení štítnej žľazy - nové trendy v molekulárnej diagnostike : záverečná správa projektu MZ SR č. 2006/23-UK-02. / Ved. projektu P. Babál; člen výsk. tímu P. Janega ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2010