Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav medicínskeho vzdelávania a simulácií LFUK

Prednosta ústavu

MUDr. Silvia Hnilicová, PhD.

silvia.hnilicovafmed.uniba.sk

lf.meded.prednostafmed.uniba.sk

 

 

 

Vedúci technickej podpory/simulačného centra

doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD.

pavol.vitovic@fmed.uniba.sk

 

Zamestnanci

MUDr. Anna Killingerová

anna.killingerova@fmed.uniba.sk

 

Mgr. Helena Kosnáčová, PhD.
helena.svobodova@fmed.uniba.sk


Ing. Alexandra Wagner, PhD.
alexandra.wagner@fmed.uniba.sk


Mgr. Miroslava Laurovičová, PhD.
miroslava.laurovicova@fmed.uniba.sk


Ing. Daniel Kosnáč
daniel.kosnac@fmed.uniba.sk

<output>

 

</output>