Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

VEDENIE ÚSTAVU

Prednosta ústavu:

PhDr. Tomaš Hamar, PhD.

tel. +421 2 90119 320

e-mail: tomas.hamar@fmed.uniba.sk


 

Zástupkyňa prednostu ústavu:

Ing. Janka Bábelová, PhD.

tel. +421 2 90119 418

e-mail: janka.babelova@fmed.uniba.sk


                                                   

Tajomníčka ústavu:

Mgr. Oľga Vaneková, PhD.

tel. +421 2 90119 420

e-mail: olga.vanekovafmed.uniba.sk


Sekretárka ústavu:

Ľubomíra Lešková

tel. +421 2 90119 449 VoIP: 31449

e-mail: jazyky.sekretariatfmed.uniba.sk

 

Terminologická poradňa:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa správneho používania latinskej lekárskej terminológie, neváhajte sa na nás obrátiť. Veľmi radi Vám pomôžeme.

e-mail: lucia.laukovafmed.uniba.sk