Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

TÉMY DIPLOMOVÝCH PRÁC

AR 2022/2023

Na Ústave lekárskej terminológie a cudzích jazykov je možné riešiť témy diplomových prác s nasledujúcim tematickým zameraním:

 

Téma 1: MKCH (medzinárodná klasifikácia chorôb). Vznik, vývoj, využitie (národné verzie), problémy a perspektívy

Vedúci DP: PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 

Téma 2: Július Ledényi-Ladziansky a jeho prínos k rozvoju slovenskej anatomickej nomenklatúry

Vedúci DP: Mgr. Angela Škovierová, PhD.

 

Téma 3: Odborná terminológia: vývoj, súčasný stav a perspektívy vo vybranom klinickom odbore (Slovensko / Európa, vybraná krajina) (Navrhované klinické odbory: Infektológia, onkológia, hematológia, kardiológia, imunológia, endokrinológia, psychiatria, neurológia, ORL, oftalmológia, pneumológia, gastroenterológia, dermatológia, ortopédia, urológia, gynekológia, traumatológia....)

Vedúci DP: PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 

Téma 4: Odborná terminológia v anatómii zo synchrónneho a diachrónneho pohľadu (so zameraním sa na konkrétnu oblasť alebo problém)

Vedúci DP: Mgr. Angela Škovierová, PhD.

 

Téma 5: Stav a perspektívy latinskej lekárskej terminológie na Slovensku/vo vybranej krajine (Kvalitatívny výskum)

Vedúci DP: Mgr. Angela Škovierová, PhD.

 

Téma 6: Topografická anatómia (hlava a krk). Odborná terminológia a jej využívanie v stomatologických odboroch

Vedúci DP: PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 

Téma 7: Odborná klinická terminológia: vývoj, súčasný stav a perspektívy v zubnom lekárstve

Vedúci DP: PhDr. Tomáš Hamar, PhD.

 

Téma 8: Latinská odborná terminológia vo vybranom hraničnom alebo interdisciplinárnom odbore (Interdisciplinárne odbory: Anesteziológia a intenzívna medicína, Súdne lekárstvo, Posudkové lekárstvo, Dermatológia, Fyziatria, Balneológia a liečebná rehabilitácia, Lekárska genetika, Urgentná medicína a medicína katastrof, Stomatológia, Verejné zdravotníctvo, Všeobecné lekárstvo, Molekulárna biológia, Patológia)

Vedúci DP: Mgr. Angela Škovierová, PhD.

 

kontaktná osoba: Mgr. Angela Škovierová, PhD.