Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Pracovníci ústavu

Prednosta ústavu: doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
tel. +421 2 90119 530
e-mail: martin.kopanifmed.uniba.skfyzika.prednostafmed.uniba.sk

Zástupkyňa prednostu ústavu: RNDr. Eva Kráľová, PhD.
tel. +421 2 90119 337
e-mail: eva.kralovafmed.uniba.sk 

Sekretariát ústavu: Vlasta Andrášová
tel. +421 2 90119 336
e-mail: fyzika.sekretariatfmed.uniba.sk, vlasta.adrasova@fmed.uniba.sk

Docenti:

 

Pedagogickí zamestnanci:

 

Vedeckí zamestnanci:

 

Doktorandi:

Diplomanti:

 

Ostatní zamestnanci:

 

 

Vedenie ústavu

VEDENIE ÚSTAVU

Telefón

e-mail

Prednosta ústavu
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.


+421 2 90119 530


martin.kopanifmed.uniba.skkopani1uniba.sk

fyzika.prednostafmed.uniba.sk

Zástupca prednostu ústavu
RNDr. Eva Kráľová, PhD.

+421 2 90119 337


eva.kralovafmed.uniba.sk

kralova4uniba.sk