Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Testy

Oznamy

Posledná šanca na napísanie priebežných testov bude v piatok 26.1.2018

 

 

Testy sa budú písať na ústave Biofyziky