Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Prednášky

Rozpis prednášok

1. Úvod do výučby. Biomechanika krvného obehu, krvný tlak, metódy merania.
2. Dokončenie biomechaniky krvného obehu. Transportné procesy (difúzia, osmóza).
3. Pokojový a akčný membránový potenciál – vznik, šírenie.
4. Srdce, akčné potenciály, tlaky a objemy.
5. Elektrické diagnostické metódy (EKG, EEG, ECoG, ERG, EMG, EGG).
6. Elektromagnetické spektrum, neionizujúce žiarenie. Elektrický prúd.
7. Rádioaktivita a ionizujúce žiarenie.
8. Zvuk a ultrazvuk – vlastnosti, zobrazovanie pomocou UZ. Biofyzika sluchového vnímania.
9. Biofyzika zrakového vnímania. Optická a elektrónová mikroskopia.
10. Zobrazovacie metódy v medicíne (RTG, CT, MR, PET, SPECT), detektory ionizujúceho žiarenia.
11. Biomechanika dýchania – vonkajšie a vnútorné dýchanie.
12. Biomechanika pohybu, mechanické vlastnosti tkanív. Informácie ku skúške.

Prednášajúci:

doc. RNDr. Elena Ferencová, CSc.
doc. RNDr. Martin Kopáni, PhD.
doc. RNDr. Mgr. Katarína Kozlíková, CSc.
doc. RNDr. Pavol Vitovič, PhD. 
 
 
Niektoré prednášky nájdete aj na webovej stránke medziuniverzitného portálu
 
 

Vybrané prednášky na stiahnutie