Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Prednášky

Rozpis prednášok

1. Úvod, Transportné procesy, Vstupný test
2. Pokojový a akčný membránový potenciál
3. Biofyzika srdca
4. Biomechanika krvného obehu
5. Biomechanika dýchania
6. Diagnostické metódy – EKG, EEG, ERG, EMG
7. Biofyzika oka. Elektromagnetické žiarenie.
8. Zvuk, ultrazvuk - biofyzikálna funkcia ucha, USG
9. Rádioaktivita
10. Zobrazovacie metódy v medicíne- RTG, CT, MR, PET, ...
11. Elektrický prúd
12. Mechanika pohybu + informácie ku skúške

Niektoré prednášky nájdete aj na webovej stránke medziuniverzitného portálu