Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Praktické cvičenia

Harmonogram praktickej výučby

Náhrady praktických cvičení sa budú konať v piatok 12. 1. 2018 o 9:00 na Ústave

 

Týždeň semestraObsah praktickej výučby
1. (18.9. – 22.9.)- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. (25.9. – 29.9.)Poučenie o BOZP. Evidenčné listy.
Úvod do výučby.
Premeny jednotiek, štatistika, chyby merania.
3. (2.10. – 6.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
4. (9.10. – 13.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
5. (16.10. – 20.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
6. (23.10. – 27.10.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
7. (30.10. – 3.11.)Priebežný test I.
Konzultácie k semestrálnej práci. Uzavretie témy semestrálnej práce.
8. (6.11. – 10.11.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
9. (13.11. – 17.11.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
10. (20.11. – 24.11.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
11. (27.11. – 1.12.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
Odovzdanie semestrálnej práce.
12. (4.12. – 8.12.)Meranie úloh podľa zadelenia učiteľom.
13. (11.12. – 15.12.) Priebežný test II.
Domeriavanie úloh.
Hodnotenie semestrálnej práce.
14. (18.12. – 22.12.)Opravné termíny oboch priebežných testov.

 

VL, VLa majú cvičenia 3-hodinové, ZL, ZLa majú cvičenia 2-hodinové.

Priebežný test I.
  BOZP, fyz. jednotky, násobky, diely, chyby merania, základná štatistika, mikroklimatické podmienky, termometria, meranie osvetlenia, obsah prednášok odprednášaných do 20.10.2017.
Priebežný test II. – obsah praktických cvičení, ktorý nebol v I. priebežnom teste, obsah prednášok odprednášaných od 23.10. do 8.12.2017.

 

Každý z priebežných testov môže študent písať najviac trikrát. Ak sa študent nedostaví na stanovený čas konania testu, stráca termín bez možnosti náhrady.

Druhé opravné termíny priebežných testov budú v januári. Presné dátumy budú zverejnené najneskôr 22.12.2017.

 

 

Priebeh praktických cvičení