Zóna pre zamestnancov
a študentov LF UK

Ústav lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemediciny LF UK

Oznamy

 

Posledná šanca na písanie priebežných testov je v piatok 26. 1. 2018 o 9:00 na Ústave

 

 

Oznam pre študentov, ktorí z akéhokoľvek dôvodu opakujú predmet Lekárska biofyzika

 

Všetci študenti sú povinní písať oba priebežné testy v riadnych termínoch počas semestra:
1. priebežný test v týždni 30.10. – 3.11.2017, 2. priebežný test v týždni 11.12. – 15.12.2017 (pozri webovú stránku  Ústavu – Pravidlá hodnotenia). Výsledky testov z predchádzajúcich rokov nebudú akceptované!

Všetci študenti sú povinní kontaktovať  prednostu Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny najneskôr do 30. septembra 2017, aby si naplánovali plnenie svojich povinností počas zimného semestra 2017/18, nakoľko do praktických cvičení boli zaradené nové experimentálne úlohy (napr. Elektromyografia, Meranie svalovej činnosti pri záťaži, Ultrazvukové zobrazovanie), ktoré sú súčasťou hodnotenia študentov. Povinnosti  praktických cvičení budú riešené individuálne.

Študenti, ktorí  nesplnia vyššie uvedené povinnosti počas zimného semestra, nebudú pripustení ku skúške